Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Trzy miesiące na sporządzenie dokumentacji podatkowej przy łamanym roku podatkowym

2020-02-18

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z dnia 22 listopada 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ) podatnicy, których rok podatkowy kończy się między 1 października 2019 r. a 31 grudnia 2019 r. oraz którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., zobowiązani są do:

  1. sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  2. złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz
  3. sporządzenia sprawozdania CIT/TP

- w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Rok podatkowy podatnika, który złożył wniosek o interpretacją indywidualną, rozpoczynał się 1 grudnia, a kończył 30 listopada następnego roku kalendarzowego. Dla roku podatkowego 2018/2019 zamierzał on stosować przepisy ustawy w brzmieniu obwiązującym do 31 grudnia 2018 r. Wątpliwości wnioskodawcy budziła kwestia terminu, w jakim powinien on sporządzić dokumentację cen transferowych dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi, złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie o sporządzeniu tej dokumentacji oraz dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP.

W myśl ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 roku, termin na wykonanie ww. obowiązków przypadał do końca trzeciego miesiąca po zakończenia roku podatkowego. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (dalej: Rozporządzenie) wydłużył jednak ten termin do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jednocześnie, zgodnie z § 3 Rozporządzenia, przedłużenie stosuje się do terminów upływających w 2018 lub 2019 roku.

Zdaniem wnioskodawcy, termin na dopełnienie przez niego obowiązków dokumentacyjnych upłynie z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, tj. w dniu 31 sierpnia 2020 r. Celem ustawodawcy było bowiem to, by podatnicy mieli 9-miesięczny termin na wykonanie obowiązków dokumentacyjnych. Intencja ta została wskazana zarówno w przepisach Rozporządzenia, jak i w regulacjach nowej ustawy o CIT. W ocenie wnioskodawcy, pominięcie podatników, dla których zasadniczy termin na sporządzenie dokumentacji i wykonanie innych obowiązków z zakresu cen transferowych upływa w 2020 roku, wydaje się być przeoczeniem ustawodawcy.

Ze stanowiskiem podatnika nie zgodził się jednak Dyrektor KIS. Rok podatkowy wnioskodawcy kończy się 30 listopada 2019 r., zatem 3-miesięczny termin określony w ustawie o CIT mija w lutym 2020 r. Przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia oraz uproszczonego sprawozdania CIT/TP nie będzie miało do wnioskodawcy zastosowania, jako że termin na dokonanie tych czynności nie mija w 2018 ani w 2019 roku. Organ wskazał, że brak jest podstaw do twierdzenia, że wnioskodawca, ze względu na rok podatkowy inny niż kalendarzowy, może skorzystać z przepisów Rozporządzenia, skoro wyraźnie jego przepisy nie dotyczą wnioskodawcy.

Stanowisko prezentowane przez organ jest niekorzystne dla podatników, którzy mają łamany rok podatkowy, kończący się w ostatnim kwartale 2019 roku i którzy wybrali przygotowanie dokumentacji cen transferowych w oparciu o przepisy obowiązujące w latach 2017-2018. Niestety, jak na razie jest jedyna interpretacja indywidualna z tego zakresu. Podatnicy Ci, powinni zatem sporządzić dokumentację podatkową oraz wykonać inne obowiązki z zakresu cen transferowych w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl