Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nasze usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonanych zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi standardami...

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Na potrzeby fuzji, podziału spółek, nabycia lub wymiany udziałów, tax due diligence...

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Zasady opodatkowania wynagrodzeń obcokrajowców uzyskanych z pracy i działalności wykonywanej w 2015 r. w Polsce

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe, transakcyjne, przeglądy podatkowe, sporządzanie dokumentacji cen transferowych...

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Sporządzanie raportów i analiz dla zarządu oraz raportów konsolidacyjnych zgodnie ze standardami klienta...

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce, bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i inne...

Publikacje wcześniejsze

Trzy miesiące na sporządzenie dokumentacji podatkowej przy łamanym roku podatkowym

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z dnia 22 listopada 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ) podatnicy, których rok podatkowy kończy się między 1 października 2019 r. a 31 grudnia 2019 r. oraz którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., zobowiązani są do:


sporządzenia dokumentacji podatkowej,
złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz
sporządzenia sprawozdania CIT/TP


- w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
2020-02-18

Wpływ Brexitu na podatki w okresie przejściowym

1 lutego 2020 roku Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Równocześnie rozpoczął się okres przejściowy, określony w umowie o wystąpieniu, który potrwa do końca 2020 roku. Warunki handlu UE z Wielką Brytanią w nadchodzących 11 miesiącach nie ulegną zmianie. Będzie to natomiast czas na wypracowanie nowych zasad, które będą obowiązywać po upływie okresu przejściowego, a także na przygotowanie się do nowych warunków współpracy.
2020-02-17

Eksport towarów a zastosowanie stawki 0% - czy ustalenie rzeczywistego nabywcy ma znaczenie?

„Jeżeli towary zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej, a po dokonaniu wywozu organy podatkowe stwierdziły, że nabywcą tych towarów nie była osoba wskazana na fakturze wystawionej przez podatnika, lecz inny nieustalony podmiot - w takich okolicznościach należy odmówić skorzystania ze zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 146 ust. 1 lit. a i b Dyrektywy 2006/112, jeżeli brak ustalenia rzeczywistego nabywcy uniemożliwia wykazanie, że dana transakcja stanowi dostawę towarów w rozumieniu tego przepisu, lub jeżeli zostanie stwierdzone, że podatnik ten wiedział lub powinien był wiedzieć, iż owa transakcja wiąże się z oszustwem popełnionym na szkodę wspólnego systemu VAT” – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 17 października 2019r. w sprawie C-653/18 Unitel Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie.
2020-02-11
Aktualności wcześniejsze

Kto skorzysta z odliczenia ulgi podatkowej w ramach walki ze smogiem?

Ulga związana poniesionymi wydatkami na ekologiczne ogrzewanie przysługuje tylko właścicielowi bądź współwłaścicielowi domu.
2020-02-17

Za część ubezpieczenia na czas delegacji pracownik musi zapłacić podatek

Pracodawca zapewniający polisy ubezpieczeniowe pracownikom w ramach delegacji, ma obowiązek doliczyć do przychodów pracownika oraz obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
2020-02-17

Nowa ulga ekologiczna dla każdego, kto ma dom

Właściciel lub współwłaściciel domu może odliczyć od dochodu wydatki na ekologiczne ogrzewanie.
2020-02-13