Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nasze usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonanych zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi standardami...

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Na potrzeby fuzji, podziału spółek, nabycia lub wymiany udziałów, tax due diligence...

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Zasady opodatkowania wynagrodzeń obcokrajowców uzyskanych z pracy i działalności wykonywanej w 2015 r. w Polsce

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe, transakcyjne, przeglądy podatkowe, sporządzanie dokumentacji cen transferowych...

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Sporządzanie raportów i analiz dla zarządu oraz raportów konsolidacyjnych zgodnie ze standardami klienta...

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce, bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i inne...

Publikacje wcześniejsze

Wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę budowlaną opodatkowane VAT na zasadach ogólnych jako odrębna usługa

Od momentu wprowadzenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla podwykonawców usług budowlanych prawidłowa kwalifikacja transakcji oraz określenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT nastręcza podatnikom wiele problemów.
2018-01-16

Obiekt budowlany spełniający kryteria budynku nie może być uznany za budowlę – wyrok TK z dn. 13 grudnia 2017 r., SK 48/15

Dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. SK 48/15, zgodnie z którym  art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zawierający definicję legalną budowli) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2018-01-12

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 lipca 2018 r.

Sejm na posiedzeniu 15 grudnia 2017 r. przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Tym samym, przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) wejdą w życie dopiero od 1 lipca 2018 r.
2017-12-21
Aktualności wcześniejsze

ATA FINANCE NA EMEA UKI Conference

W dniach 6 i 7 lipca 2017 r. w Dublinie odbyła się konferencja EMEA United Kingdom & Ireland Conference zorganizowana przez PrimeGlobal. Nasza firma mocno angażuje się w rozwijanie zagranicznych kontaktów w ramach międzynarodowego stowarzyszenia niezależnych firm księgowych PrimeGlobal.
2017-10-11

ATA Finance uczestniczy w posiedzeniu zarządu Prime Global

W dniu 21 września 2017 r. w Paryżu miało miejsce posiedzenie zarządu PrimeGlobal EMEA. Miło nam poinformować, że nasza firma aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego stowarzyszenia niezależnych firm księgowych PrimeGlobal. W posiedzeniu uczestniczył Rafał Wójcik, partner ATA Accounting Services.
2017-09-27

Zamiar odsprzedaży towarów wpływa na opodatkowanie dostaw łańcuchowych

Jeśli druga dostawa w łańcuchu miała miejsce przed transportem
2017-09-07