Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nasze usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonanych zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi standardami...

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Na potrzeby fuzji, podziału spółek, nabycia lub wymiany udziałów, tax due diligence...

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Zasady opodatkowania wynagrodzeń obcokrajowców uzyskanych z pracy i działalności wykonywanej w 2015 r. w Polsce

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe, transakcyjne, przeglądy podatkowe, sporządzanie dokumentacji cen transferowych...

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Sporządzanie raportów i analiz dla zarządu oraz raportów konsolidacyjnych zgodnie ze standardami klienta...

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce, bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i inne...

Publikacje wcześniejsze

Nowa stawka CIT dla małych podatników

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowela ta m.in. obniżyć ma stawkę podatku CIT dla wybranych podatników z 19% do 15%.
2016-07-29

Cash-pooling a konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 993/16) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko, że umowa cash poolingu i relacje pomiędzy jej uczestnikami objęta jest dyspozycją art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, nakładającego na podmioty obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.
2016-07-29

JPK także dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce na cele VAT

W kwietniu informowaliśmy Państwa o konieczności przesyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK) począwszy od 1 lipca 2016 r. W ramach zamieszczonych na stronie www Ministerstwa Finansów odpowiedzi na często zadawane pytania dot. struktur JPK, a także pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. (sygn. akt PK4.8012.55.2016) Minister Finansów doprecyzował, w jaki sposób interpretować należy nowe przepisy, także w zakresie katalogu podmiotów objętych nowym obowiązkiem.
2016-07-29
Aktualności wcześniejsze

ATA Finance at UKI Conference

W dniach 24-25 czerwca 2016 r. w Londynie odbyła się kolejna konferencja PrimeGlobal. Zgromadziła specjalistów firm doradczych,
2016-06-29

Newsletter ATA Finance

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem, w którym piszemy o kartonie produktów jako próbce na potrzeby VAT, możliwości rozliczania strat przez członka podatkowej grupy kapitałowej oraz obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.
2016-05-05

Newsletter ATA Finance

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem, w którym piszemy o zasadach opodatkowania dochodów obcokrajowców, przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową oraz klauzuli obejścia prawa podatkowego.
2016-03-30