Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nasze usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonanych zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi standardami...

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Wyceny przedsiębiorstw, due diligence

Na potrzeby fuzji, podziału spółek, nabycia lub wymiany udziałów, tax due diligence...

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Kiedy obcokrajowiec opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

Zasady opodatkowania wynagrodzeń obcokrajowców uzyskanych z pracy i działalności wykonywanej w 2015 r. w Polsce

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo transakcyjne

Doradztwo podatkowe, transakcyjne, przeglądy podatkowe, sporządzanie dokumentacji cen transferowych...

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Raporty dla zarządu i konsolidacyjne

Sporządzanie raportów i analiz dla zarządu oraz raportów konsolidacyjnych zgodnie ze standardami klienta...

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowości finansowej oraz płacowej

Usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce, bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i inne...

Publikacje wcześniejsze

Możliwość rozliczania straty zagranicznego oddziału polskiego podatnika

Przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych podatnik, co do zasady nie ma prawa do rozliczenia straty podatkowej poniesionej prze swój oddział (zakład podatkowy) położony w innym państwie. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach niemożność rozliczenia straty podatkowej zagranicznego oddziału w polskim zeznaniu podatkowym podatnika CIT może stanowić naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości wyrażonej w art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
2017-05-24

Przekazanie na rzecz fiskusa nieruchomości a podatek VAT

W dniu 11 maja 2017 r. zapadł wyrok w sprawie C-36/16 Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA. Przedmiotem zapytania prejudycjalnego było ustalenie, czy przeniesienie własności nieruchomości gruntowej (rzeczy) przez podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa bądź gminy, powiatu lub województwa w zamian za zaległości podatkowe stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu (odpłatną dostawę towarów).
2017-05-22

Mechanizm podzielonej płatności także i w Polsce

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt kolejnej ustawy mającej na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku VAT. Tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, obowiązywać ma od 1 stycznia 2018 r. i przewidziany jest wyłącznie dla transakcji B2B.
2017-05-18
Aktualności wcześniejsze

ATA Finance na 2016 Asia Pacific Regional Conference

W dniach 18-21 października 2016 r. w Nagoya w Japonii odbyła się konferencja PrimeGlobal 2016 Asia Pacific Regional Conference. W konferencji udział wzięło około 60 delegatów reprezentujących branże doradztwa podatkowego i audytu głównie z Azji i Pacyfiku, ale obecni byli też specjaliści z Europy i USA. Delegatem ATA Finance na konferencji był Rafał Wójcik, prezes spółki ATA Accounting Services.

Nasze kontakty ze specjalistami z innych kontynentów pozwalają zwrócić uwagę na atrakcyjność polskiej gospodarki w dobie globalizacji. Polska jest coraz lepiej postrzegana przez naszych azjatyckich partnerów.
2016-10-28

Nasz wielki sukces!

W konferencji PrimeGlobal EMEA 2016 Annual Conference, która zakończyła się 20 września 2016 r., wzięło udział 137 delegatów i mówców z Europy, Azji, Australii, Afryki i USA. W tym roku Warszawa gościła konferencję EMEA, a nasza firma współuczestniczyła w jej organizacji. Tematem tegorocznej konferencji było motto "Back to the Future... Generation", nawiązujące do zmian pokoleniowych.

Konferencji towarzyszyły imprezy towarzyskie i kulturalne. Stolica oczarowała członków PrimeGlobal. Mamy nadzieję, że to dobry prognostyk do pogłębionej współpracy członków PG.
2016-09-26

Konferencja PrimeGlobal w Warszawie!

Zaczęliśmy odliczać ostatnie dni do konferencji PrimeGlobal EMEA, która w tym roku odbędzie się w Warszawie.
2016-08-31