Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Badanie techniczne pojazdu a pełne odliczenie VAT

2018-08-24

Podatnicy użytkujący samochody specjalne, posiadające wskazane w ustawie parametry techniczne, mogą w pełni odliczyć VAT naliczony przy zakupie tych samochodów oraz ich używaniu. Przyjmuje się bowiem, że wskazane parametry techniczne powodują, iż użycie samochodu do celów innych niż działalność gospodarcza, jest niemożliwe. Niemniej, fakt spełnienia wymagań technicznych musi być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem stacji kontroli pojazdów oraz adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.

 

Sporną kwestią jest natomiast moment, w którym zaświadczenie oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym podatnik powinien posiadać, aby móc odliczyć cały VAT.  Zgodnie z praktyką stosowaną przez organy podatkowe, badanie powinno być przeprowadzone niezwłocznie po zakupie lub zawarciu umowy leasingu, nie później jednak niż do czasu złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy.

 

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpretację poselską nr 28072 wyjaśniło, że jeżeli nabycie pojazdu samochodowego nastąpiło po 31 marca 2014 r., wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone niezwłocznie po zakupie pojazdu. W przypadku niewykonania tego obowiązku, do czasu złożenia deklaracji, podatnik będzie mógł odliczyć pełen VAT tylko pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenia informacji VAT-26. Podobne stanowisko przedstawia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2017r., nr 0115-KDIT1-2.4012.756.2017.1.RS. Jego zdaniem, brak dodatkowych badań skutkuje odliczeniem 50% kwoty VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Natomiast prawo do odliczenia 100% kwoty VAT przysługuje dopiero z dniem uzyskania zaświadczenia i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

 

Przeciwne stanowisko reprezentują sądy administracyjne. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olszynie, wyrok z dnia 17 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Ol54/16, nabyte nowe samochody nieużywane oraz nieprzerobione posiadają od momentu zakupu określone parametry techniczne, bez względu na datę przeprowadzenia badania technicznego.  W związku z tym, tylko na bazie tych informacji można stwierdzić, że pojazd jest wykorzystywany jedynie do działalności gospodarczej.

 

Także WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 26 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Po 1073/15 uznał, że przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego nie jest warunkiem, którego niedopełnienie lub spełnienie z opóźnieniem skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT, skoro cechy konstrukcyjne pojazdu wskazują, że może on być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Natomiast WSA w Łodzi w wyroku z dnia 19 października 2017r., o sygn. akt I SA/Łd 448/17, zaznaczył że zaświadczenie i wpis nie są wymogami, od których zależy możliwość odliczenia pełnego podatku naliczonego.

 

Z pewnością przyjęta praktyka przez organy podatkowe utrudnia podatnikom pełne odliczenia podatku VAT. Naszym zdaniem badania techniczne powinny być traktowane jako potwierdzenie cech samochodu, nie natomiast jako warunek, którego niespełnienie powoduje niekorzystne konsekwencje dla podatnika. Na szczęście sądy administracyjne stają po stronie podatników.

 

Paulina Andrzejczyk, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

 

Zainteresował Cię ten temat?

paulina.andrzejczyk|atatax.pl| |paulina.andrzejczyk|atatax.pl