Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Linia produkcyjna opodatkowana podatkiem od nieruchomości.

2016-12-09

Dnia 7 października 2016 r. NSA wydał niekorzystny dla podatników wyrok (sygn. II FSK 2532/14, niepublikowany) w zakresie odrębnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynku – w tym przypadku hali produkcyjnej - i umiejscowionej wewnątrz tejże hali budowli w postaci linii produkcyjnej.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zrealizowała inwestycję w postaci nowej linii produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą umiejscowionej w nowo wybudowanym budynku hali produkcyjnej. Linia produkcyjna składała się z kilkunastu maszyn przytwierdzonych do podłoża na wzmocnionych fundamentach, zdylatowany od elementów konstrukcyjnych budynku.

Wątpliwości Spółki budziła kwestia niejako podwójnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości tego samego przedmiotu mianowicie linii produkcyjnej, a dokładnie fundamentów maszyn i urządzeń jako budowli, znajdujących się na podlegającej opodatkowaniu powierzchni użytkowej budynku. Dodajmy, że w przypadku budowli podstawą opodatkowania jest jej wartość, natomiast w przypadku budynku jego powierzchnia użytkowa. Spółka stała bowiem na stanowisku, że nie są przedmiotem odrębnego opodatkowania budowle znajdujące się wewnątrz budynku opodatkowanego według powierzchni użytkowej.

Skarga Spółki została oddalona. Tym samym potrzymane zostało stanowisko WSA w Gliwicach wyrażone w wyroku z dnia 7 kwietnia 2014 r. o syg. I SA/Gl 58/14, zgodnie z którym nie powinno budzić wątpliwości, że fundamenty maszyn zlokalizowanych w hali produkcyjnej stanowią budowlę (jako enumeratywnie wskazana w przedmiocie opodatkowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Fakt, że fundamenty te znajdują się w budynku nie przesądza, że nie stanowią odrębnego od tego budynku przedmiotu opodatkowania. Zatem fundamenty takie jako budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości niezależnie od opodatkowania powierzchni użytkowej budynku.

Przedstawione powyżej stanowisko sądu administracyjnego może mieć istotne znaczenie dla podatników i niewątpliwie wpłynąć na ich obciążenia podatkowe. Dodatkowo, ustalenie wartości początkowej budowli – samego fundamentu – może wiązać się z dodatkowym nakładem administracyjnym.