Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Więcej umów objętych obowiązkiem płacenia ZUS

2013-03-21

Minister pracy i polityki społecznej ma przedstawić na przełomie kwietnia i maja projekt ustawy rozszerzającej zakres umów podlegających ZUS.

Związki zawodowe domagają się objęcia składkami emerytalnymi wszystkich umów zlecenia i o dzieło. Tymczasem organizacje pracodawców obawiają się skutków podwyższenia kosztów przedsiębiorców, zwłaszcza mniejszych firm, i nie godzą się na objęcie składkami ZUS wszystkich umów zlecenia. Proponują, aby składki ZUS były płacone do czasu aż wartość umowy zlecenia osiągnie najniższą płacę.

Rząd przystanie prawdopodobnie na propozycję związkowców objęcia składkami ZUS wszystkich umów zlecenia. Prawdopodobnie wprowadzone będą obowiązkowe składki od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz ubezpieczenie wypadkowe dla uczniów i studentów do 26 roku życia.