Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Plany przerzucenia na kupującego odpowiedzialności za niezapłacony VAT

2013-03-11

Ministerstwo Finansów planuje zmiany ustawy o VAT. Od 1 lipca 2013 r. nabywcy tzw. „towarów wrażliwych” mieliby odpowiadać solidarnie ze sprzedawcą za nieodprowadzenie bądź zaniżenie VAT. Lista „towarów wrażliwych” została określona w projekcie nowego Załącznika nr 13 do ustawy o VAT. Obejmuje ona różnego rodzaju wyroby stalowe i paliwa. W obrocie tymi towarami, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, dochodzi często do nadużyć poprzez dokonywanie tzw. transakcji karuzelowych. Podmioty nabywające „towary wrażliwe” po cenach bez uzasadnienia odbiegających od cen rynkowych miałby w przyszłości odpowiadać za podatek niewpłacony przez dostawcę towaru, także jeśli taki nabywca nie uczestniczy świadomie w „karuzeli”.

Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje wykluczenie możliwości kwartalnego rozliczenia VAT przez podmioty dokonujące obrotu „towarami wrażliwymi”. Dostawcy ci musieliby deklarować VAT za okresy miesięczne, jeśli wartość netto sprzedaży „towarów wrażliwych” przekroczyłaby w danym miesiącu 10.000 zł.

Nabywca „towarów wrażliwych” musiałby zatem analizować okoliczności dostawy, w szczególności relację ustalonego wynagrodzenia do cen rynkowych. Jeśli okoliczności dostawy byłyby „szczególne”, wówczas nabywca ponosiłby solidarną odpowiedzialność ze zbywcą za zaległości podatkowe zbywcy wynikające z danej transakcji.

Przykłady „towarów wrażliwych” wg projektu nowelizacji: benzyna, olej napędowy, złoto nieobrobione plastycznie, wyroby płaskie walcowane, pręty walcowane na gorąco, pozostałe pręty ze stali.