Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowy podatek węglowodorowy

2013-03-13

W związku z intensyfikacją poszukiwania nafty i gazu, w tym gazu ze złóż łupkowych, Ministerstwo Finansów przygotowało datowany na 28 marca 2013 r. projekt ustawy regulującej m.in. opodatkowanie węglowodorów. Ustawa wprowadza specjalny podatek węglowodorowy. Podatek węglowodorowy wyliczany jest od przychodu z dostaw wydobytych węglowodorów pomniejszonego o określone w ustawie wydatki kwalifikowane.

Stawka podatku wynosi 25 proc, jeśli stosunek skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków kwalifikowanych jest równy lub większy niż 2 oraz 12,5 proc., jeśli stosunek ten jest niższy niż 2 i wyższy niż 1.

Podatnicy podatku węglowodorowego będą płacili miesięczne zaliczki i składali roczne deklaracje na ten podatek.

Projekt ustawy przewiduje także możliwość indywidualnego ustalenia okresu amortyzacji dla otworów wiertniczych po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji podatnika, z tym że okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Specjalny podatek węglowodorowy nie będzie jedyną daniną publiczną pobieraną z tytułu wydobycia gazu i nafty. Przedsiębiorcy zapłacą dodatkowo podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek CIT, opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, opłatę za ustanowienie użytkowania górniczego. W sumie tzw. renta surowcowa państwa wyniesie około 40%.

Ustawa ma wejść w życie 15 stycznia 2015 r.