Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Limit wartości transakcji dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych

2019-08-21

Limity wartości transakcji dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych powinny zostać ustalone w kwocie netto – takie stanowisko przedstawił Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) w interpretacji z dnia 24 maja 2019 r. (sygn. DPP13.8221.25.2019.GTM). Interpretacja dotyczy przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.

Tym samym Szef KAS dokonał zmiany negatywnej dla podatnika interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 marca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.523.2017.1.APO).

 

Dlaczego wartość transakcji bez podatku VAT

Organ w zmienionej interpretacji wskazał, że wartość transakcji nie powinna obejmować podatku VAT, ze względu na to, że co do zasady podatek ten nie ma wpływu na ustalenie dochodu (straty) podatnika. Progi określające obowiązek dokumentacyjny ustala się biorąc pod uwagę przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, tj. co do zasady przychody bez podatku VAT.

Szef KAS argumentując swoje stanowisko zwrócił uwagę na konsekwencje, jakie może za sobą nieść interpretacja przepisów wskazująca na objęcie wartości transakcji podatkiem VAT.

Jak zauważył organ, transakcje o identycznej kwocie netto będą miały odmienny wpływ na dochód podatnika, gdy znajdą dla nich zastosowanie różne stawki VAT. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na różnice w opodatkowaniu VAT transakcji zawieranych między podmiotami krajowymi oraz transakcji zawieranych przez podmiot krajowy z podmiotem zagranicznym. Jeżeli przyjmiemy, że wartość netto dla transakcji krajowej jest taka sama jak dla transakcji zagranicznej, to kwota brutto transakcji krajowej będzie wyższa od kwoty transakcji zagranicznej.

Wartość podatku VAT może zaważyć na obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatnika. Szef KAS odwołując się do zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika  (in dubio pro tributario) stwierdził, że uwzględnienie wartości transakcji netto jest w takiej sytuacji korzystne dla podatnika.

 

Wartość transakcji od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji, której wartość, pomniejszona o podatek VAT, przekracza w roku obrotowym wskazane w ustawie progi. Tym samym ustawodawca w znowelizowanych przepisach doprecyzował kwestię wartości transakcji, nie pozostawiając podatnikom żadnych wątpliwości w tym zakresie.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

magdalena.walczynska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl