Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Najem samochodu osobowego z zagranicy rodzi obowiązki w podatku akcyzowym

2019-10-23

W wydanej dnia 1 lipca 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS potwierdza, że leasing bądź wynajmem samochodów osobowych poza granicami RP, które jednakże są użytkowane także w Polsce powyżej 30 dni, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, co w konsekwencji rodzi obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego w Polsce.

Interpretacja indywidualna wydana została w związku z korzystaniem na terenie Polski z samochodów osobowych wynajmowanych bądź leasingowanych na terenie Czech. Spółka czeska, prowadząca prace budowlane w Polsce wykorzystywała te pojazdy dla potrzeb prowadzonych w różnych krajach inwestycji. W omawianym przypadku pracownicy mogli korzystać z samochodów, przemieszczając się pomiędzy terytorium Polski, gdzie prowadzone są prace inwestycyjne a terytorium Czech, gdzie siedzibę ma spółka czeska. Przez cały okres korzystania pojazdy stanowiły własność zagranicznych leasingodawców bądź wynajmujących, zarejestrowane były na terenie Czech, a korzystający mając możliwość wykupu samochodów po okresie korzystania, nigdy z tej opcji nie skorzystał. Pojazdy były zwracane leasingodawcy.

Podmiot występujący o interpretację wskazał, że istotne w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy przemieszczenie na terytorium kraju wynajętego lub leasingowanego samochodu osobowego powoduje po stronie podatnika nabycie prawa do rozporządzania pojazdem jak właściciel. Tylko takie przemieszczenie samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego do Polski stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie, czego konsekwencją jest powstanie obowiązku naliczenia i zapłaty podatku akcyzowego. W przedmiotowej sprawie zdaniem Wnioskodawcy taka sytuacja nie miała miejsca, zatem obowiązek w podatku akcyzowym nie powstał.

Wynajmujesz samochód? Zapłacisz akcyzę

Powołując się de facto na identyczne przepisy ustawy akcyzowej Dyrektor KIS doszedł do przekonania, że w przedmiotowej sprawie w związku z dokonanym wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów osobowych spółka nabyła równocześnie prawo do rozporządzania pojazdami jak właściciel, czego konsekwencją jest powstanie obowiązku naliczenia i zapłaty podatku akcyzowego.

Należy wskazać, że profiskalna argumentacja przedstawiona w wydanej interpretacji, wbrew wyrokom sądów administracyjnych, jest już ugruntowana, a konsekwencje takiego stanowiska będzie ponosił przedsiębiorca.

Jak uzyskać zwrot

W opisywanym przypadku czeski podatnik po zwróceniu pojazdów leasingodawcy mógłby ubiegać się o zwrot akcyzy. Konieczny w tym celu byłby wniosek złożony do naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku od wywozu samochodów do Czech. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy oraz przemieszczenie towarów poza terytorium kraju.

 

Agnieszka Jasica-Skalbmierska, doradca podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

agnieszka.jasica|atatax.pl| |agnieszka.jasica|atatax.pl