Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego za grudzień

2012-11-15

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, od roku 2012 włącznie rozliczą się w podatku PIT lub CIT za grudzień według nowych zasad.

W poprzednich latach zaliczka za grudzień była płatna w wysokości zaliczki listopadowej do 20 grudnia danego roku podatkowego. Zatem do 20 grudnia trzeba było zapłacić zaliczkę listopadową w podwójnej wysokości.

Obecnie przedsiębiorca ma dwie możliwości:

  1. złożenie zeznania podatkowego i rozliczenie (zapłata) należnego podatku do 20 dnia następnego roku podatkowego; nie płaci się wówczas zaliczki za grudzień;
  2. zapłata zaliczki za grudzień w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zapłaconych zaliczek należnych za poprzednie miesiące – w przypadku niezłożenia zeznania podatkowego i niedokonania zapłaty podatku do 20 dnia następnego roku.

Analogicznie rozliczają się podatnicy płacący zaliczki kwartalne. Oni również do 20 dnia następnego roku muszą albo zapłacić zaliczkę albo złożyć zeznanie roczne i zapłacić wynikający z niego podatek.

Podatnicy, mając prawo wyboru co do zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał, powinni sprawdzić, która możliwość jest korzystniejsza. Jeśli z kalkulacji zaliczki za grudzień/czwarty kwartał wynika podatek do zapłaty, a z kalkulacji do zeznania rocznego nadpłata do zwrotu, korzystniej będzie złożyć zeznanie podatkowe do 20 dnia następnego roku.

Podatnicy płacący zaliczki w formie uproszczonej (w stałej wysokości przez cały rok), mogą być zobowiązani do dopłaty podatku z zeznania rocznego. Dla takich podatników korzystniej będzie wpłacić zaliczkę za grudzień do 20 stycznia, a rozliczenia rocznego dokonać w możliwie najpóźniejszym terminie.

W roku 2013 dwudziesty dzień stycznia przypada na niedzielę, wiec termin zapłaty zaliczki za grudzień 2012 r. względnie dokonania ostatecznego rozliczenia podatku rocznego za 2012 r. przesuwają się na 21 stycznia 2013 r.

Podatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zastosują opisane zasady w odniesieniu do dochodów uzyskanych począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się po 31 grudnia 2011 r.