Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie opodatkowania premii pieniężnych

2012-12-19

Opodatkowanie VAT premii pieniężnych (bonusów) rodziło dotychczas wiele sporów. Wątpliwości dotyczyły opodatkowania premii płaconych przez podatnika jego klientowi np. w związku z dokonaniem przez tego klienta zakupów przekraczających w danym okresie pewną kwotę. Minister Finansów sam spowodował po części wspomniane problemy interpretacyjne wydając interpretację z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2005 r. Nr 2, poz. 22). W interpretacji tej Minister Finansów stwierdził, że kwoty premii są wynagrodzeniem za świadczenie klienta otrzymującego premię, co skutkuje koniecznością opodatkowania tej premii VAT. Zatem rozliczenie z tytułu dostaw dokonywanych przez sprzedawcę powodowało jednocześnie opodatkowanie VAT po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.

Przez prawie osiem lat od wydania ww. pisma ciągnęły się spory interpretacyjne dotyczące opodatkowania rabatów. Ostatnio sądy wydawały jednak w większości wyroki kwestionujące opisywane stanowisko Ministra Finansów. W orzecznictwie podkreśla się, że opodatkowanie jednej transakcji u dwóch kontrahentów, u jednego jako dostawa towaru, u drugiego jako usługa, jest sprzeczne z zasadami obowiązującymi na gruncie VAT. Ponadto sądy wskazują, iż kupujący, któremu przyznano rabat, nie dokonuje w zawiązku z tą płatnością żadnego świadczenia (dostawy lub usługi) na rzecz sprzedającego, a zatem nie może on płacić VAT od rabatu. Przyznany rabat powinien obniżyć obrót sprzedającego. Sprzedający musi zatem skorygować uprzednio wystawione faktury o kwotę przyznanego rabatu.

Argumentację tę przedstawił Minister Finansów w nowej interpretacji ogólnej z 27 listopada 2012 r. (nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618). Minister Finansów uznał, iż premia pieniężna stanowi w istocie rabat, jeśli istnieje związek pomiędzy premią pieniężną a zrealizowanymi dostawami. Rabatem będzie zatem premia pieniężna z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów przez kupującego. Premia pieniężna z tytułu osiągnięcia w danym okresie określonych obrotów przez kupującego jest, zgodnie z nową interpretacja ogólną, jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna oraz ze wszystkimi dostawami łącznie. Minister Finansów wskazuje, że także pomiędzy premiami pieniężnymi z tytułu terminowego realizowania płatności a poszczególnymi dostawami zachodzi ścisły związek. Zatem w ujęciu ekonomicznym premia pieniężna za dany okres sprowadza się do dokonania przez sprzedawcę na rzecz nabywcy zwrotu części uiszczonego wynagrodzenia z tytułu transakcji uprzednio dokonanych w danym okresie z nabywcą, w następstwie czego zmniejszeniu ulega wcześniej określona jego łączna wartość, a tym samym proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega wartość wynagrodzenia z tytułu pojedynczych transakcji, zawartych w danym okresie.

Dostawców udzielających klientom premii pieniężnych czekają zatem korekty wszystkich faktur wystawionych w okresie, za który przysługuje premia.