Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

O ATA Audit

​Audyt to nie tylko weryfikacja procesów gospodarczych pod kątem ich zgodności z normami prawa. Audyt to przede wszystkim zapewnienie obiektywnej opinii na temat rzetelności przedstawionych informacji finansowych, umożliwiającej zrozumienie całości procesów gospodarczych zachodzących w badanym podmiocie, oraz ich optymalizację w przyszłości celem zapewnienia maksymalizacji wartości dla właścicieli.

Nasi audytorzy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych według krajowych i międzynarodowych standardów w tym badań przeprowadzonych w spółkach notowanych na giełdzie, oraz w zakresie wycen przedsiębiorstw i przeglądów finansowych.

ATA Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Focus building, 5C floor, al. Armii Ludowej 26, PL-00-609 Warszawa 
KRS 0000046346, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, wydział XII  
NIP: PL5222551068
REGON: 016333060