Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wydatki na koparkę kryptowalut oraz energię elektryczną mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

2020-01-21

Wydatki poniesione w związku z tzw. kopaniem wirtualnej waluty mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. sygn. I SA/Łd 411/19, uchylając tym samym niekorzystną dla Podatniczki interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS).

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostało przedstawione zdarzenie przyszłe, w którym Podatniczka wskazała, że zamierza rozpocząć działalność polegającą na tzw. kopaniu kryptowaluty za pomocą odpowiedniego sprzętu elektronicznego (metoda Proof of Work), co będzie skutkować pierwotnym nabyciem wirtualnej waluty. W następstwie dokonanego wydobycia kryptowaluty Podatniczka będzie dokonywała jej sprzedaży przez zamianę bezpośrednio na walutę tradycyjną lub w pierwszej kolejności na walutę wirtualną innego rodzaju, a następnie na walutę tradycyjną, nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej. Metoda Proof of Work wiąże się z poniesieniem kosztów na zakup sprzętu do kopania kryptowaluty, a także z wydatkami na energię elektryczną. Podatniczka wskazała, że bez poniesienia tych kosztów niemożliwe jest pozyskiwanie wirtualnej waluty metodą Proof of Work i w związku z tym zadała pytanie, czy należy je uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej, ponieważ zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) kosztami uzyskania przychodów są udokumentowane wydatki tylko bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane z jej zbyciem, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz kantorów lub giełd.

Dyrektor KIS stwierdził, że wydatki poniesione na zakup sprzętu elektronicznego i koszty zużycia energii elektrycznej stanowią koszt pośredni. W związku z tym uznał stanowisko Podatniczki za nieprawidłowe. Organ nie wyjaśnił przy tym znaczenia przytoczonych przepisów w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego i nie wskazał drogi dedukcji skutkującej zanegowaniem stanowiska zajętego przez Podatniczkę.

W wydanym orzeczeniu WSA podzielił stanowisko prezentowane w piśmiennictwie zgodnie z którym, pozyskanie wirtualnej waluty może nastąpić poprzez jej pierwotne nabycie w wyniku wykopania kryptowaluty lub poprzez zakup np. na giełdzie. Wówczas jest to nabycie wtórne. Samo nabycie wirtualnej waluty nie stanowi przychodu na gruncie ustawy PIT, przychód powstaje przy wymianie waluty wirtualnej na tradycyjny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna.

Zgodnie z przepisami ustawy PIT, dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Stąd w omawianej transakcji należy podkreślić, jak istotna jest kwestia prawidłowego ustalenia kosztów uzyskania przychodów, które determinują podstawę opodatkowania transakcji.

WSA zgodził się z Podatniczką i potwierdził, że proces pierwotnego nabycia wirtualnej waluty generuje koszty
w postaci wydatków poniesionych na zakup sprzętu informatycznego oraz energii elektrycznej. W ocenie składu orzekającego organ w wydanej interpretacji indywidualnej nie uzasadnił dlaczego wydatki niezbędne
w procesie „kopania” kryptowaluty, których wysokość może być prawidłowo udokumentowana, nie mogą być zakwalifikowane do kosztów jako wydatki bezpośrednie. Brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przy odpłatnym zbyciu kryptowaluty, jest naruszeniem reguły opodatkowania dochodu. Ponadto, co istotne, narusza konstytucyjną zasadę równości, poprzez odmienne traktowanie dochodu
z odpłatnego zbycia walut wirtualnych uzyskanego w następstwie pierwotnego nabycia kryptowaluty względem dochodu osiągniętego w następstwie jej wtórnego nabycia, dla którego koszty bezpośrednie nie są kwestionowane.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uchylił niekorzystną dla Podatniczki interpretację indywidualną.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

magdalena.walczynska@atatax.pl