Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obiekt budowlany spełniający kryteria budynku nie może być uznany za budowlę – wyrok TK z dn. 13 grudnia 2017 r., SK 48/15

2018-01-12
Dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. SK 48/15, zgodnie z którym  art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zawierający definicję legalną budowli) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
czytaj więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę budowlaną opodatkowane VAT na zasadach ogólnych jako odrębna usługa

2018-01-16
Od momentu wprowadzenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla podwykonawców usług budowlanych prawidłowa kwalifikacja transakcji oraz określenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT nastręcza podatnikom wiele problemów.
czytaj więcej