Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obiekt budowlany spełniający kryteria budynku nie może być uznany za budowlę – wyrok TK z dn. 13 grudnia 2017 r., SK 48/15

2018-01-12
Dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. SK 48/15, zgodnie z którym  art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zawierający definicję legalną budowli) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
czytaj więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę budowlaną opodatkowane VAT na zasadach ogólnych jako odrębna usługa

2018-01-16
Od momentu wprowadzenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla podwykonawców usług budowlanych prawidłowa kwalifikacja transakcji oraz określenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT nastręcza podatnikom wiele problemów.
czytaj więcej

Master File nie dla wybranego segmentu działalności, lecz dla wszystkich podmiotów z grupy

2018-01-23
Coraz mniej czasu zostało podatnikom na sporządzenie dokumentacji podatkowej za 2017 rok, która zgodnie z polskimi przepisami u podatników, których przychody albo koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w 2016 roku równowartość 20 milionów euro, powinna obejmować także informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. dokumentację grupową – Master File).
czytaj więcej