Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Opodatkowanie częściowego zwrotu udziału kapitałowego wspólnikom spółki osobowej

2017-01-19
Wspólnik spółki osobowej może dokonać zwrotu części swojego wkładu w spółce osobowej poprzez zmniejszenie swojego udziału kapitałowego. Obecnie obwiązujące przepisy nie określają szczególnych zasad opodatkowania wypłat dokonywanych z tego tytułu.
czytaj więcej

Procedura marży także dla części wymontowanych z samochodów wycofanych z eksploatacji

2017-01-26
Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej części wymontowane ze złomowanych samochodów mogą spełniać definicję ,,towaru używanego”, a tym samym dostawy takich części objęte będą zakresem stosowania procedury marża. Tak wynika z wydanego w dniu 18 stycznia 2017 r. wyroku w sprawie C-471/15 Sjelle Autogenbrug I/S przeciwko Skatteministeriet.
czytaj więcej

Dyrektywa voucherowa usankcjonuje sposób opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary i usługi

2017-01-26
Dyrektywa Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi będzie miała zastosowanie do bonów wyemitowanych po dniu 31 grudnia 2018 r. Z tą datą odpowiednie regulacje krajowe powinny być wprowadzone.
czytaj więcej