Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Błędy formalne na fakturze a prawo do odliczenia VAT

2016-10-28
W dniu 15 września 2016 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA przeciwko Autoridade Tributaria e Aduaneira, którego przedmiotem było prawo do odliczenia przez portugalską spółkę podatku VAT z faktur dokumentujących świadczone na jej rzecz przez kancelarię adwokacką usługi prawne.
czytaj więcej

Planowane wprowadzenie jednolitego podatku w zakresie dochodów osiąganych przez osoby fizyczne

2016-11-02
W ostatnim czasie pojawiły się zapowiedzi zmian systemu opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotychczasowe zasady opodatkowania oraz oskładkowania dochodów mają być zastąpione tzw. jednolitym podatkiem, którego wysokość będzie uwzględniać podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
czytaj więcej

Wysokość kapitałów własnych na potrzeby cienkiej kapitalizacji

2016-11-02
Ustalając wysokość kapitałów własnych na potrzeby cienkiej kapitalizacji podatnik wyłączyć musi z kalkulacji np. wartość kapitałów z aktualizacji wyceny czy też kapitał własny z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Prawidłowe ustalenie wysokości kapitału własnego dla tych celów ma wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu zapłaconych odsetek od pożyczek udzielonych przez spółki powiązane.
czytaj więcej