Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Minister Finansów przedłuża termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

2018-03-16

Część podatników na pewno odetchnie z ulgą - dnia 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów odraczające nawet o pół roku termin sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP. W myśl dotąd obowiązujących regulacji ww. dokumenty sporządzane być miały w terminie złożenia zeznań podatkowych. Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowało rozporządzenie, w którym przedłużony został termin do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego na przygotowanie wyżej wskazanych dokumentów.

Jak wskazywaliśmy już wielokrotnie, od 1 stycznia 2017 r. na podatników CIT i PIT nałożone zostały istotne obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Nowelizacja ustaw CIT i PIT nałożyła na podatników obowiązki sporządzenia dokumentacji lokalnej (której elementy tylko w części pokrywają się z dotychczasowymi wymogami), nieznanej dotąd dokumentacji grupowej czy sprawozdania uproszczonego stanowiącego załącznik do zeznania podatkowego, których termin realizacji przypada na dzień złożenia zeznania podatkowego. Ze względu na nakład pracy oraz środki finansowe wymagane do realizacji ustawowych obowiązków, a często i utrudniony dostęp do wszystkich niezbędnych do sporządzenia dokumentacji informacji (szczególnie w przypadku dokumentacji grupowej) wywiązanie się z ustawowych obowiązków w wymaganym terminie może być dla podatnika trudne.

Z tego względu Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedłużyć do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego ten termin.

Przedłużenie omawianego terminu obejmuje obowiązki, których terminy upływają w 2018 roku (w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdania za poprzedni rok podatkowy tj. 2017 r.) i w 2019 roku (w odniesieniu do transakcji dokonanych w 2018 roku). W przypadku podatników PIT oraz podatników CIT, których rok podatkowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym nowy termin to zatem koniec września 2018 r. i odpowiednio koniec września 2019 r.

Dodać należy, że wydłużony termin dotyczy wyłącznie obowiązków określonych w rozporządzeniu, to jest między innymi dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP, przy czym termin na złożenie zeznania podatkowego nie został zmieniony. Oznacza to, że podatnik PIT w terminie do końca kwietnia, a podatnik CIT w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego powinni złożyć zeznanie podatkowe. Dołączenie do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP zgodnie ze wskazanym rozporządzaniem może nastąpić później i nie będzie wymagać dokonywania korekty bądź aktualizacji złożonego uprzednio zeznania podatkowego.

 

Agnieszka Jasica-Skalbmierska, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.