Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Mechanizm podzielonej płatności także i w Polsce

2017-05-18
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt kolejnej ustawy mającej na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku VAT. Tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, obowiązywać ma od 1 stycznia 2018 r. i przewidziany jest wyłącznie dla transakcji B2B.
czytaj więcej

Przekazanie na rzecz fiskusa nieruchomości a podatek VAT

2017-05-22
W dniu 11 maja 2017 r. zapadł wyrok w sprawie C-36/16 Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA. Przedmiotem zapytania prejudycjalnego było ustalenie, czy przeniesienie własności nieruchomości gruntowej (rzeczy) przez podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa bądź gminy, powiatu lub województwa w zamian za zaległości podatkowe stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu (odpłatną dostawę towarów).
czytaj więcej

Możliwość rozliczania straty zagranicznego oddziału polskiego podatnika

2017-05-24
Przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych podatnik, co do zasady nie ma prawa do rozliczenia straty podatkowej poniesionej prze swój oddział (zakład podatkowy) położony w innym państwie. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach niemożność rozliczenia straty podatkowej zagranicznego oddziału w polskim zeznaniu podatkowym podatnika CIT może stanowić naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości wyrażonej w art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
czytaj więcej