Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Przyjęcie towarów w komis od unijnego kontrahenta nie rodzi obowiązku rozliczania WNT w chwili otrzymania towarów

2018-02-14
Dnia 12 grudnia 2017 r. został wydany przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, o sygn. I FSK 350/16, zgodnie z którym wydanie towaru komisantowi krajowemu przez komitenta, który ma siedzibę na terenie innego kraju Unii Europejskiej, w ramach umowy komisu, stanowi dostawę, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z tytułu której obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.
czytaj więcej

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących prowadzenia działalność gospodarczej – Prawo przedsiębiorców

2018-02-19
Pod koniec stycznia 2018r. Sejm uchwalił pakiet pięciu ustaw: ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej  i Punkcie  Informacji  dla  Przedsiębiorcy, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach  uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych  i  innych  osób  zagranicznych  w  obrocie  gospodarczym  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. Prawo przedsiębiorców oraz zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.
czytaj więcej