Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Biała lista podatników – koszty uzyskania przychodu, a rachunek dostawcy zagranicznego niezgłoszony do wykazu podatników VAT

2019-11-27
Dokonując płatności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy VAT, gdyż dostawca towarów i usług nie jest podatnikiem VAT na terytorium RP, wydatek, którego dotyczy ta płatność od 1 stycznia 2020r. będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej dnia 7 listopada 2019 r. interpretacji indywidualnej.
czytaj więcej

Przechowywanie informacji w chmurze na zagranicznym serwerze - koszty uzyskania przychodów i podatek u źródła

2019-11-18
Usługi wsparcia związane z tzw. chmurą (w tym hosting) i prawidłowe ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) budzi liczne kontrowersje. Głównym przedmiotem sporu pomiędzy podatnikami a fiskusem jest zapis w przepisach mówiący o „świadczeniach o podobnym charakterze” do usług: doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, nabywanych od podmiotów powiązanych, objętych limitem na podstawie art.15e ust.1 pkt 1 ustawy o CIT.
czytaj więcej

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat na rachunki wirtualne spoza białej listy podatników

2019-11-06
W najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 24 września Dyrektor KIS zajął stanowisko, że możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wpłaty na rachunki wirtualne nie wskazane na białej liście podatników oraz dodatkowo wskazał, że wyłącznie płatności wynikające z faktur powinny być dokonywane na rachunek wskazany na białej liście.
czytaj więcej