Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2017 r.

2016-11-30
W Dz. U. nr 1550 opublikowana została ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Najistotniejszą zmianą wprowadzonych przepisów jest obniżenie stawki podatku CIT dla wybranych podatników z 19% do 15%. Pozostałe zmiany w ustawie CIT jak i PIT mają na celu uszczelnić system podatkowy poprzez doprecyzowanie regulacji mogących stanowić wątpliwości interpretacyjne.
czytaj więcej

Opodatkowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych od 1 stycznia 2017 r.

2016-12-08
W dniu 29 listopada 2016 r. została ogłoszona nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926; „Nowelizacja”). Przepisy Nowelizacji w części dotyczącej opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.
czytaj więcej

Linia produkcyjna opodatkowana podatkiem od nieruchomości.

2016-12-09
Dnia 7 października 2016 r. NSA wydał niekorzystny dla podatników wyrok (sygn. II FSK 2532/14, niepublikowany) w zakresie odrębnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynku – w tym przypadku hali produkcyjnej - i umiejscowionej wewnątrz tejże hali budowli w postaci linii produkcyjnej.
czytaj więcej