Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w leasingu od 2019 – MSSF 16

2018-07-30
Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczące leasingu – MSSF 16. Skutkiem czego leasing operacyjny nie będzie już ujmowany przez leasingobiorców stosujących standardy MSR/MSSF pozabilansowo.
czytaj więcej

WSA we Wrocławiu pyta TSUE o stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

2018-07-13
Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (ang. fixed establishment, dalej: FE) jest kluczowe między innymi z punktu widzenia prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia usług na potrzeby opodatkowania VAT. Z uwagi na dość enigmatyczną definicję terminu, wciąż dochodzi na tym tle do sporów pomiędzy podatnikami a  organami skarbowymi, które coraz częściej przypisują podmiotom zagranicznym FE w Polsce.
czytaj więcej

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych u spółek powstałych w wyniku przekształcenia – odpowiedź na interpelację poselską

2018-07-03
W odpowiedzi na interpelację poselską, w dniu 25.05.2018 r. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na dwa, bardzo interesujące z perspektywy tematyki cen transferowych, pytania: „czy podatnicy wymienieni w art. 9a ust. 1c pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są obowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych za pierwszy rok podatkowy?” oraz „w jaki sposób opisani powyżej podatnicy mają ustalić limit, o którym mowa w art. 9a ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”.
czytaj więcej

Co jest ważniejsze: treść faktury, czy to, co faktycznie było przedmiotem transakcji?

2018-07-06
Czy błędy formalne – jak na przykład pomyłka w nazwie kupowanego towaru bądź usługi – mogą spowodować brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT? Zdaniem organów skarbowych jak najbardziej. Trybunał Sprawiedliwości UE orzeknie wkrótce, czy słusznie.
czytaj więcej