Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wiążąca Informacja Stawkowa – nowe narzędzie ochrony dla podatników

2018-12-31
Obecnie wielu podatników ma problem z określeniem właściwej stawki podatku VAT dla sprzedawanych towarów bądź świadczonych usług. By rozwiać pojawiające się w tym zakresie wątpliwości, podatnicy zwracają się o opinię klasyfikacyjną do Głównego Urzędu Statystycznego, która jednak nie ma charakteru wiążącego i nie chroni podatnika w ewentualnych sporach z organami podatkowymi.
czytaj więcej

Sprzedaż biurowca nie stanowi zbycia ZCP -wyrok WSA w Warszawie

2018-12-20
Transakcje zbycia nieruchomości komercyjnych i prawidłowej ich kwalifikacji na gruncie podatku VAT od dłuższego czasu budzi liczne kontrowersje. W przypadku stwierdzenia bowiem, że przedmiotem sprzedaży nie jest wyłącznie nieruchomość, a ogół składników majątkowych i niemajątkowych składających się na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
czytaj więcej

Podatek u źródła - nowe obowiązki płatnika

2018-12-07
Zakres zmian w nowelizowanych ustawach podatkowych objął również obowiązki płatnika podatku u źródła. Przepisy, które wejdą w życie od 2019 r., znacznie rozszerzą obowiązki nałożone na płatników, dodatkowo, skutkować będą zwiększeniem ryzyka podatkowego, obciążającego krajowych przedsiębiorców.
czytaj więcej

Zwrot wpłaconego podatku u źródła od 2019 roku

2018-12-04
Obecnie obowiązujący mechanizm relief at source, który polega na preferencyjnym opodatkowaniu podatkiem u źródła wypłacanych należności już na etapie ich wypłaty przez płatnika, zostanie od 1 stycznia 2019 r. zastąpiony obowiązkiem poboru podatku przez płatnika, który ma być połączony z procedurą dokonania jego zwrotu (tax refund).
czytaj więcej