Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT. Łatwiej o zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości

2019-09-11

4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520). Wprowadzone przepisy obejmują swym zakresem między innymi uproszczenie warunków zwolnienia z podatku VAT dotyczącego dostaw nieruchomości.

 

Nowelizacja, mająca na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pierwszego zasiedlenia, weszła w życie 1 września 2019 r.

 

W świetle obowiązujących odtąd przepisów pierwsze zasiedlenie definiowane jest jako „oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

 

Doprecyzowanie pojęcia pierwszego zasiedlenia może okazać się niezwykle istotną kwestią w przypadku podmiotów, które po wybudowaniu (ulepszeniu) budynku użytkowały go przez pewien czas na własne potrzeby, a następnie postanowiły dokonać jego sprzedaży. Do tej pory był to temat budzący wiele wątpliwości, gdyż oddanie do użytkowania musiało nastąpić „w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu”. Wprowadzenie budynku do ewidencji środków trwałych nie było jednoznaczne z uznaniem budynku za zasiedlony oraz ewentualnym uprawnieniem do skorzystania ze zwolnienia jego sprzedaży z podatku od towarów i usług. Po długotrwałym okresie niezgodności polskiej ustawy z dyrektywą VAT ustawodawca postanowił zamknąć punkt sporny i dostosować przepisy do orzecznictwa unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów administracyjnych.

 

Sztandarowym przykładem tej niezgodności była głośna sprawa pomiędzy spółką Kozuba Premium Selection sp. z o.o. a Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16), która dotyczyła opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży budynku, wykorzystywanego wcześniej przez jego właściciela do własnych potrzeb. W toku postępowania organy podatkowe zakwestionowały przyjęty przez spółkę sposób rozliczenia. 16 listopada 2017 r. TSUE w swoim wyroku potwierdził, iż polska ustawa o VAT w zakresie, w jakim definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, jest sprzeczna z unijną dyrektywą. Był to moment przełomowy, aczkolwiek stanowił dopiero wstęp do planowanych zmian legislacyjnych. Odtąd, do uznania pierwszego zasiedlenia obiektu wystarczyło rozpoczęcie jego użytkowania (niekoniecznie przez osobę trzecią). W świetle tego wyroku spółka Kozuba Premium Selection sp. z o.o. po wybudowaniu budynku i rozpoczęciu jego użytkowania, mogłaby dokonać jego dostawy po upływie dwóch lat, korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

 

Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany, możemy mieć nadzieję, że wraz z odstąpieniem od powiązania pojęcia pierwszego zasiedlenia z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, sytuacja podatników w spornych do tej pory zagadnieniach ulegnie uproszczeniu. Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z podatku VAT dostawy budynków i budowli nie zawsze jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla stron transakcji. Dla nabywcy, któremu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, bardziej opłacalna może okazać się rezygnacja ze zwolnienia, dlatego też przy rozliczaniu z organami podatkowymi tak istotną kwestią jest uwzględnienie jednostkowych korzyści podatnika.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl