Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowa matryca stawek VAT

2019-09-24

Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 1751 wprowadzone zostały zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Jedną z najbardziej interesujących i najważniejszych z punktu widzenia podatnika jest niewątpliwie wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Jej głównym celem jest uporządkowanie i ujednolicenie obecnie obowiązujących przepisów, które wielokrotnie sprawiały przedsiębiorcom kłopoty interpretacyjne. Nowelizacja może wiązać się z koniecznością dostosowania stawek podatku dla niektórych towarów.

 

Jedną z kluczowych zmian jest przejście ze starej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na odpowiednie kody Nomenklatury scalonej – dla towarów – oraz odpowiednie symbole nowszej PKWiU 2015 – w przypadku usług. Ponadto uproszczona matryca odchodzi od klasyfikacji szczegółowej na rzecz nieco bardziej ogólnej i łączy wiele kategorii towarów, które do tej pory funkcjonowały w osobnych podgrupach.

 

W obecnym stanie prawnym podobne produkty niejednokrotnie były opodatkowane różnymi stawkami podatku. Sztandarowym przykładem niekonsekwencji ustawodawcy stały się wyroby piekarnicze i ciastkarskie, które opodatkowane są wszystkimi obowiązującymi stawkami, w zależności od terminu przydatności do spożycia. Nowe przepisy w założeniu mają zapobiegać właśnie tego rodzaju zróżnicowaniu. W powyższym przypadku ujednolicono stawkę dla wszystkich wypieków, ustanawiając ją na poziomie 5%.

 

W przypadku konieczności zmiany stawki kierowano się zasadą „równania w dół”. Obniżenie stawki z 8% na 5% przewidziano m.in. dla owoców tropikalnych i cytrusowych, każdego rodzaju pieczywa oraz ciastek, żywności dla niemowląt i małych dzieci czy też wszelkiego rodzaju książek we wszystkich formatach (drukowanych oraz w formie elektronicznej). W niektórych, nielicznych, przypadkach VAT ulegnie podwyższeniu.

 

Narzędziem, które pozwolić ma podatnikom uzyskać gwarancję stosowania prawidłowej stawki podatku oraz zapewnić w tym zakresie moc ochronną będzie Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). W obecnym stanie prawnym w przypadku wątpliwości podatnicy mogą jedynie zwrócić się o opinię klasyfikacyjną do Głównego Urzędu Statystycznego, która nie ma jednak charakteru wiążącego i nie chroni podatnika w przypadku sporu z organami podatkowymi. Wiążąca Informacja Stawkowa, identyfikująca stawkę VAT na dany towar lub usługę, przybierze natomiast formę decyzji administracyjnej. Informacja wynikająca z decyzji uzyskanej po prawidłowym wystąpieniu z wnioskiem o WIS nie będzie mogła zostać zakwestionowana przez aparat skarbowy.

 

Nowe regulacje mogą umożliwić stworzenie bardziej przejrzystego systemu stawek podatku. Prawidłowo zaimplementowane powinny także okazać się znacznym uproszczeniem w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Nowelizacja w pełnym zakresie wejdzie w życie wraz z początkiem kwietnia 2020 r. Warto jednak już teraz przeanalizować ją pod kątem potencjalnych korzyści, jakie może dzięki niej uzyskać firma. Od tego momentu WIS będą również wiążące dla organów podatkowych, jednak wnioski o ich wydanie można będzie zacząć składać już od 1 listopada 2019 r.

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl