Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obowiązkowy split payment już od 2020 r.

2019-04-10

Rada Unii Europejskiej decyzją wykonawczą 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. zezwoliła Polsce na wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu split payment w branżach szczególnie narażonych na występowanie nadużyć podatkowych. Słowem przypomnienia, split payment (mechanizm podzielonej płatności) wszedł w życie 1 lipca 2018 r. jako dobrowolna, alternatywna do tradycyjnych sposobów płatności, metoda regulowania zobowiązań wobec kontrahentów-podatników VAT.

Istotą mechanizmu jest użycie komunikatu przelewu, który dzieli kwotę należności na należność netto, wpływającą na zwykły rachunek operacyjny i kwotę podatku VAT, która wpływa na dedykowany rachunek VAT. Dysponowanie środkami z rachunku VAT jest znacznie ograniczone, bowiem mogą one zostać wykorzystane wyłącznie w celu uregulowania kwoty podatku VAT z faktury lub w celu zapłaty zobowiązania na rzecz fiskusa.

Podatnicy, którzy stosują mechanizm podzielonej płatności, nie podlegają odpowiedzialności solidarnej z tytułu dostaw towarów wrażliwych. Mają oni również możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego, przy założeniu dokonania wcześniejszej zapłaty. Niewątpliwą jednak wadą mechanizmu jest ograniczenie jego stosowania wyłącznie do płatności dokonywanych w PLN oraz brak możliwości dokonywania płatności zbiorczych, w tzw. paczkach.

Ministerstwo Finansów już w zeszłym roku zapowiadało wprowadzenie obowiązku stosowania split payment w niektórych branżach, w celu wyeliminowania nadużyć w podatku VAT. Działania podjęte dotychczas, w postaci wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, solidarnej odpowiedzialności, obowiązkowej struktury JPK_VAT, czy też zaostrzenia przepisów dotyczących rejestracji i wykreślania podatników, okazały się bowiem niewystarczające.

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej Polska będzie mogła wprowadzić obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r., w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług, które obecnie podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia, wymienionych w załącznikach nr 11 i 14 ustawy o VAT oraz dostaw tzw. towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 13 wspomnianej ustawy.

Ponadto, nowym regulacjom będą mogły podlegać komputery stacjonarne, telewizory, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, węgiel, koks oraz brykiet.

W konsekwencji wprowadzenia obowiązkowego split payment uchylone mają zostać mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, a także koncepcja odpowiedzialności solidarnej w sektorach wrażliwych. Mechanizm podzielonej płatności stosowany ma być wyłącznie przy dokonywaniu płatności pomiędzy podatnikami VAT (w transakcjach B2B). Nowym wymogiem będzie konieczność umieszczania na fakturze informacji dotyczącej stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Zaletą projektowanych zmian, jak zapowiada Ministerstwo Finansów, będzie możliwość dokonywania płatności zbiorczych oraz wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT w celu opłacania innych danin publicznych.

Planowane zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2020 r. Warto zatem już teraz dokonać analizy oferowanych towarów i świadczonych usług w kontekście nadchodzącej nowelizacji.

 

Ewa Pyrkosz, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |ewa.pyrkosz|atatax.pl