Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wyrok TSUE: Karty paliwowe nie uprawniają do odliczenia VAT

2019-06-04

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie spółki Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. C-235/18) orzekł, że udostępnianie kart paliwowych stanowi usługę finansową, zbliżoną do udzielania kredytu. Oznacza to, że emitenci kart paliwowych oraz ich klienci, nie mają prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków poniesionych na zakup paliwa.

Sprawa dotyczyła austriackiej spółki Vega International, która udostępniała swoim spółkom zależnym - m.in. polskiej spółce Vega Poland - karty paliwowe wydawane przez różnych dostawców paliwa. Spółka austriacka otrzymywała od dostawców paliwa faktury wraz z wykazanym podatkiem VAT, a pod koniec każdego miesiąca refakturowała paliwo na podmioty z grupy, doliczając przy tym 2% marży. Następnie spółka Vega International występowała z wnioskiem o zwrot VAT. Polskie organy podatkowe odmówiły jednak zwrotu podatku, wskazując, że spółka nie dokonuje sprzedaży paliwa do spółek zależnych, ale świadczy usługę finansowania zakupu paliwa, która jest zwolniona z VAT.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart należy uznać za usługi finansowe czy też za transakcje łańcuchowe, których celem jest dostawa paliwa.

Zdaniem TSUE, Vega International nie dokonuje dostawy towarów, bowiem nie dysponuje paliwem jak właściciel. Spółki zależne nabywają je bezpośrednio od sprzedawców, według własnego uznania oraz decydują o warunkach transakcji takich jak ilość, czas czy miejsce nabycia paliwa. Nie można zatem przyjąć, że spółka dominująca nabywa paliwo, a następnie je odsprzedaje. TSUE podkreślił, iż udostępnianie kart paliwowych na rzecz spółki zależnej stanowi transakcję finansową, zbliżoną do przyznania kredytu. Taka usługa jest zwolniona z VAT, zatem ani emitenci kart paliwowych, ani ich klienci nie mogą odliczać podatku zawartego w cenie paliwa.

Wyrok TSUE może skutkować kwestionowaniem przez organy podatkowe dotychczasowych rozliczeń wystawców kart paliwowych oraz osób z nich korzystających. Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieje wiele rożnych modeli kart paliwowych, a ocena wpływu wyroku na rozliczenia zakupu paliwa za ich pomocą uzależniona jest od okoliczności konkretnej sprawy. Decydujące są umowy pomiędzy podmiotami transakcji, a nie sam fakt wykorzystywania kart paliwowych. Warto więc już dziś zweryfikować postanowienia zawartych umów pod kątem wniosków płynących z wyroku.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl