Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Od 1 maja 2019 r. mogą powstać nowe obowiązki dla importerów

2019-03-04

Ministerstwo Finansów opublikowało 3 stycznia 2019 r. nowe wytyczne dotyczące ceł, które spowodują zmiany zasad współpracy agencji celnych i importerów. Oznacza to dla nich poważne wyzwanie. Wytyczne dotyczą uproszczonego rozliczania VAT i sposobu reprezentacji. Wytyczne odnoszą się do znowelizowanych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, dla których wprowadzony został okres przejściowy – do 1 maja 2019 r.

Agencja celna, która jest bezpośrednim przedstawicielem podatnika nie będzie już miała prawa oferować mu bezkosztowego rozliczenia VAT od importu. Takie rozwiązanie będą mogły proponować jedynie agencje, które działają jako przedstawiciele pośredni. Będą więc musiały wziąć odpowiedzialność za należności celne
i podatkowe. Nowelizacja przepisów zacznie obowiązywać 1 maja 2019 r. Wówczas kończy się okres przejściowy na stosowanie znowelizowanych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.

Podatnik importujący towar jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia celnego, zapłacenia cła i VAT w ciągu 10 dni. Później składa deklarację VAT i odlicza w niej VAT importowy. Wielu importerów korzysta z procedury uproszczonej, o której mówi art. 33a ustawy o VAT. Według tej procedury nie płaci się podatku po importowaniu towarów i nie wpisuje tego do deklaracji celnej, a dopiero w deklaracji VAT.

Aby być uprawnionym do korzystania z tej procedury trzeba wypełnić poniższe warunki:

  • posiadać status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) albo
  • zaimportować towary w procedurze uproszczonej celnej, na którą trzeba mieć pozwolenie lub mieć podpisaną umowę z agencją celną, która posiada pozwolenie na tą procedurę. Ustawa o VAT daje zgodę na udostępnienie klientowi pozwolenia w przypadku gdy agencja jest jego przedstawicielem pośrednim lub bezpośrednim. Natomiast według nowych wytycznych z 3 stycznia 2019 r. tylko agencja będąca przedstawicielem pośrednim będzie miała prawo użyczyć procedury uproszczonej swojemu klientowi.

Niektórzy podatnicy, którzy współpracowali z agencją i nie mieli własnych pozwoleń, będą zmuszeni zmienić formę współpracy na przedstawicielstwo pośrednie. Jednakże nie każda agencja może się na to zgodzić. Przedstawiciel bezpośredni dokonuje importu towarów w imieniu i na rzecz klienta, a pośredni – w swoim imieniu na rzecz klienta. Przedstawiciel pośredni odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania z tytułu importu, w tym celne i VAT. Agencja może więc zostać pociągnięta do odpowiedzialności za należności z tytułu ceł.

W praktyce organy podatkowe często żądają zapłaty najpierw od agencji gdy pojawiają się problemy ze ściągnięciem należności. Z tego powodu wiele agencji nie życzy sobie odpowiadać solidarnie z klientem.

Podatnicy bez pozwoleń na procedury uproszczone mają trzy opcje:

  • dokonać zmiany umowy z agencją lub
  • postarać się o własne pozwolenie na procedurę uproszczoną lub
  • otrzymać status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

W ostatnich dwóch sytuacjach importować może za podatnika dalej agent celny, który działa jako przedstawiciel bezpośredni.

Jednakże zdobycie statusu AEO trwa co najmniej pół roku, a na otrzymanie pozwolenia na procedurę uproszczoną trzeba poczekać ok. 4–6 miesięcy.

Biorąc pod uwagę fakt, że do 1 maja zostało niewiele czasu agencje i importerzy muszą szybko stworzyć nowe zasady współpracy w okresie przejściowym.

 

Paulina Andrzejczyk, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

paulina.andrzejczyk|atatax.pl| |paulina.andrzejczyk|atatax.pl