Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w CIT – innovation box

2018-09-07

24 sierpnia opublikowano projekt nowelizacji między innymi ustaw o podatkach dochodowych (od osób fizycznych oraz od osób prawnych).

Jedną z wielu proponowanych zmian jest zapowiedź wprowadzenia tzw. Innovation box, czyli modelu preferencyjnego opodatkowania działalności R&D.

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, w ramach której osiągają dochody z następujących kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

 1. Praw do wynalazku, dodatkowych praw ochronnych do wynalazku;
 2. Praw ochronnych na wzór użytkowy;
 3. Praw z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego;
 4. Dodatkowego prawa ochronnego do patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin;
 5. Prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu;
 6. Prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt, oraz
 7. Praw do programów komputerowych;

będą uprawnieni do opodatkowania części dochodów stawką podatku w wysokości 5%.

Podstawa opodatkowania preferencyjną stawką podatku (tak zwany „kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej”) obliczana będzie według wzoru: (wskaźnik nexus zaczerpnięty z BEPS Działanie 5)

(a + b) x 1,3   /   a + b + c + d

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu niepowiązanego z podatnikiem;

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego z podatnikiem;

d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie dochód:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Obecnie projekt jest na etapie konsultacji. Wejście w życie nowych regulacji planowane jest na 1 stycznia 2019 roku.

Daniel Więckowski, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

daniel.wieckowski@atatax.pl