Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Kolejna rewolucja w zakresie TP – zakończono etap konsultacji

2018-09-19

27 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się raport z konsultacji publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w którym Ministerstwo Finansów odniosło się do zgłaszanych w ramach konsultacji uwag.

Jedną z najważniejszych kwestii wynikających z raportu jest z pewnością zniesienie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi. Zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych ma jednak dotyczyć wyłącznie podatników wykazujących za dany rok podatkowy dochód. Zatem, jeśli jeden z podmiotów ma stratę – wyłączenie nie zadziała. Ministerstwo Finansów podkreśla, że brak obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej, nie zwalnia ze stosowania cen rynkowych.

Zapowiedziane zmiany należy ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę, iż przepisy dotyczące cen transferowych mają na celu przeciwdziałanie przerzucania dochodów między różnymi jurysdykcjami podatkowymi.

Do pozostałych uwag uwzględnionych w ramach konsultacji należą m.in.:

  • Rezygnacja z planów obniżenia z 30% do 20%  limitu, od którego liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, podlegających obowiązkowemu wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów;
  • Wskazanie, że metody szacowania cen transferowych mają mieć zastosowanie do weryfikacji zgodności warunków transakcji z cenami rynkowymi, a nie do ustalania cen przez podatników;
  • Sprecyzowanie podstaw ustalania progów wartości transakcji kontrolowanych oraz ich agregacji, a także sposobu przeliczania wartości transakcji, gdy nie dokonano płatności i nie wystawiono faktury;
  • Wskazanie kryteriów, na podstawie których organ będzie mógł dokonać odmowy rozpoznania transakcji lub jej recharakteryzacji – zostaną one wskazane w rozporządzeniu wykonawczym;
  • Doprecyzowanie sposobu podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w przypadku reprezentacji łącznej – przepisy w obecnym brzmieniu nie wskazują czy w takiej sytuacji oświadczenie powinno być podpisane zgodnie z reprezentacją czy wystarczy podpis jednej osoby uprawnionej do reprezentacji;
  • Przyjęcie, że analizy danych porównawczych sporządzone przez podatników zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 roku zachowają ważność przez okres 3 kolejnych lat.

Z uwagi na fakt, iż Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad projektem, jego ostateczna treść może różnić się od aktualnej wersji. Z analizy raportu wynika jednak, że wiele uwag i postulatów zgłaszanych podczas konsultacji zostanie uwzględnionych.

Obecnie projekt został przekazany do Komisji Prawniczej.

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do autora?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl