Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ryczałt samochodowy a koszty paliwa – wyrok NSA

2018-08-16

10 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie zryczałtowanego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych. Sąd uznał, że zryczałtowana kwota przychodu obejmuje również  koszty paliwa (wyrok NSA akt II FSK 1185/16). Mając na uwadze cytowany wyrok Sądu, w przypadku pracowników korzystających z samochodu firmowego dla celów prywatnych należy rozpoznać przychód jedynie w wysokości, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisów obowiązujących od 2015 roku wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia, która powinna być doliczana pracownikowi do pensji z tytułu prywatnego używania samochodu będącego własnością firmy, a tym samym podlegająca opodatkowaniu wynosi odpowiednio:

  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3 oraz
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

 

W zamierzeniu autorów projektu regulacji, wprowadzone przepisy miały za zadanie rozstrzygać wątpliwości dotyczące rozpoznawania dodatkowego przychodu z tak zwanych nieodpłatnych świadczeń a także uprościć zasady ustalania wartości świadczenia. Wkrótce okazało się, iż zdaniem fiskusa, w kwocie ryczałtu uwzględnione są jedynie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi pojazdu do celów prywatnych takie jak: ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne, przeglądy okresowe, wymiana oleju i innych płynów oraz zużywających się części w wyniku korzystania z samochodu.

 

Stanowisko organów podatkowych w sprawie ryczałtu samochodowego - niekorzystne z punktu widzenia podatników - doprowadziło do licznych sporów z organami podatkowymi. Orzeczenia w tej sprawie wydały wojewódzkie sądy administracyjne we Wrocławiu, Opolu, Gliwicach i Warszawie, które niemal jednogłośnie kwestionowały stanowisko prezentowane przez ograny podatkowe.

 

Nie sposób nie zgodzić się z faktem, że stanowisko NSA jest słuszne, gdyż wyłączenie paliwa z ryczałtu byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy, który zamierzał uprościć zasady ustalania wartości świadczenia. Dodatkowo kwota ryczałtowego przychodu pracownika uzależniona od pojemności skokowej silnika, jednoznacznie wskazuje na sposób jego kalkulacji.

 

Dla podatników, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaconego w trakcie roku podatku, jak również korektę rozliczeń z lat poprzednich. Z kolei pracodawcy pełniący funkcję płatników PIT, którzy dotychczas przy kalkulacji zaliczek na podatek, oprócz zryczałtowanego przychodu, uwzględniali także koszty paliwa, powinni zweryfikować swoją dotychczasową politykę w zakresie naliczania wynagrodzeń.

 

Zainteresował Cię temat?

michał.drzastwa|atatax.pl| |michał.drzastwa|atatax.pl

Michał Drzastwa, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.