Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Projekt nowej Ordynacji podatkowej już znany

2018-08-01

Nie 344 - jak dotychczasowa, ale aż 728! Tyle artykułów liczyć ma nowa Ordynacja podatkowa zgodnie z opublikowanym niedawno na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektem. Jak podkreślono w uzasadnieniu, obowiązująca od 1997 roku  ustawa nie odpowiada już wymogom stawianym tego typu aktom prawnym, w związku z czym powinna być zastąpiona.

Zawarte w projektowanej ustawie regulacje mają służyć realizacji dwóch podstawowych celów: (i) ochronie prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz (ii) zwiększeniu efektywności i skuteczności poboru podatków.

Realizację zakładanych celów zapewnić mają m.in. następujące środki:

  • Wprowadzenie nowej możliwości tak zwanych konsensualnych metod załatwiania spraw podatkowych – mediacja, umowa, czy też procedura konsultacyjna (kontrola na wniosek)  bądź umowa o współdziałanie,
  • Możliwość przywrócenia przez organ podatkowy terminu materialnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego w przypadku jego uchybienia przez zobowiązanego – np. terminu do złożenia deklaracji, oświadczenia o wyborze stawki liniowej w PIT,
  • Możliwość umorzenia podatku bez czekania na upływ terminu płatności,
  • Możliwość skorygowania deklaracji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego (w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego), a więc powrót do istniejącej kiedyś instytucji w ustawie o kontroli skarbowej,
  • Wprowadzenie postępowania uproszczonego, dotyczącego bagatelnych kwot podatku (organ będzie uprawniony do wydania decyzji w terminie 14 dni, bez uzasadnienia, jeśli stan faktyczny nie budzi wątpliwości bądź kwota podatku nie przekracza 5000 zł),
  • Kolejną nowością będą urzędowe informacje o istotnych zmianach przepisów prawa podatkowego,
  • Rozszerzona zostanie możliwości płacenia podatku przez podmioty inne niż zobowiązany,
  • Zakładane są istotne zmiany dotyczące instytucji przedawnienia - wprowadzenie terminu przedawnienia wymiaru (3 lub 5 lat liczone od dnia upływu terminu płatności lub powstania obowiązku podatkowego) i terminu przedawnienia poboru podatku (po upływie okresu przedawnienia wymiaru następowałby 5-letni okres przedawnienia poboru), a także ograniczenie przerywania i zawieszania biegu terminu przedawnienia,
  • Planowane są również zmiany dotyczące interpretacji indywidualnych – centralizacja procesu ich wydawania (także w zakresie podatków lokalnych) oraz częstsze wydawanie interpretacji ogólnych (Minister Finansów upoważniony ma być do kierowania pytań prawnych do NSA gdy w toku wydawania interpretacji ogólnej wystąpią poważne wątpliwości na tle rozbieżnego orzecznictwa sądów administracyjnych).

Ordynacja wejść ma w życie w 2020 roku. Warto śledzić już teraz proces prac legislacyjnych, który może doprowadzić do istotnych zmian w zakresie przedstawionego projektu. Poza tym, praktyka pokaże, czy wskutek jej wprowadzenia rzeczywiście poprawie ulegną relacje między podatnikami a fiskusem.

Masz pytanie do autora?

 

barbara.otrzonsek|atatax.pl| |barbara.otrzonsek|atatax.pl

Barbara Otrzonsek, Konsultant podatkowy,  ATA Tax Sp. z o.o.