Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Akcyza od wjeżdżających do Polski samochodów wynajętych za granicą oraz możliwość jej odzyskania

2018-08-27

Samochody osobowe wynajęte w innym państwie członkowskim, używane na potrzeby działalności gospodarczej na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od czasu trwania przemieszczenia. Stanowisko to potwierdził ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2018 roku (nr 0111-KDIB3-3.4013.102.2018.1.JS).

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, podlega opodatkowaniu akcyzą. W rozumieniu ustawy, nabyciem wewnątrzwspólnotowym pojazdów będzie każde fizyczne przemieszczenie auta z terytorium państw członkowskich na terytorium Polski.

W świetle art. 101 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów powstaje z dniem:

  1. przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju ˗ jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;
  2. nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel ˗ jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
  3. złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym ˗ jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

W przypadku wynajęcia auta nie chodzi jednak o prawo własności, a faktyczną możliwość dysponowania nim. Fiskus podkreśla, że w takich okolicznościach najemca jest już zobowiązany zapłacić akcyzę w momencie zawarcia umowy najmu.

Dodatkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz pierwszy odnosi się do możliwości ubiegania się o zwrot podatku we wspomnianej wcześniej interpretacji. Mianowicie, w momencie zakończenia umowy i przemieszczenia pojazdu z powrotem na terytorium państwa wspólnoty, najemca zgodnie z art. 107 ustawy ma prawo starać się o odzyskanie podatku. Podatnik ubiegający się o zwrot akcyzy zobowiązany jest do przedłożenia wniosku do właściwego urzędu skarbowego wraz z dowodem zapłaty akcyzy oraz fakturą, bądź innym dokumentem potwierdzającym dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy. Warto jednak podkreślić, że auto musi fizycznie wrócić za granicę, gdyż pozostawienie go w polskim oddziale wypożyczalni nie spowoduje skutków prawnych, pozwalających odzyskać zapłacony podatek.

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

kinga.duszna|atatax.p| |kinga.duszna|atatax.pl