Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Jedna dostawa czy więcej? Naczelny Sąd Administracyjny staje po stronie podatników VAT

2018-10-22

Przeładunki w europejskich centrach logistycznych nie powinny być już problemem dla podatników VAT.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach swojej działalności dokonuje dostaw m.in. na rzecz kontrahenta w Wielkiej Brytanii. Spółka zobowiązała się wobec odbiorcy do utrzymania ustalonego poziomu zatowarowania magazynu (centrum logistycznego) znajdującego się w Belgii, który obsługiwany jest przez lokalną spółkę logistyczną. Towary znajdują się w centrum logistycznym nie dłużej niż 3 miesiące i nie podlegają żadnej obróbce. Możliwe jest jedynie ich oklejanie, etykietowanie czy opakowywanie. Polska spółka organizuje i realizuje transport towaru do Belgii, pokrywa także koszty ich magazynowania. Spółka belgijska wydaje towar odbiorcy z Wielkiej Brytanii na podstawie danych z systemu elektronicznego, za pomocą którego odbiorca informuje o zamiarze pobrania z magazynu określonej ilości towaru. Dostęp do systemu zapewniona ma również polska spółka. Tego samego dnia brytyjski kontrahent organizuje transport z Belgii do Wielkiej Brytanii, a następnie obciąża jego kosztami polską spółkę, która to z kolei wystawia fakturę za sprzedany towar na rzecz odbiorcy z Wielkiej Brytanii.

Spółka otrzymała również decyzję belgijskiego organu podatkowego, z której wynika, że w związku z dokonywaną w ten sposób dostawą nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Belgii.

W tych okolicznościach Spółka zadała pytanie, czy transakcja ta stanowi jedną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz brytyjskiego kontrahenta, a co za tym idzie – czy będzie korzystała z opodatkowania stawką 0%. W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy stwierdził, że tego rodzaju transakcji nie można uznać za jedną WDT, ponieważ składa się ona z dwóch niezależnych transakcji: nietransakcyjnego przemieszczenia towarów własnych z Polski do Belgii (które w przedstawionych okolicznościach musiało być opodatkowane stawką krajową), a następnie przemieszczenia towarów z Belgii do Wielkiej Brytanii, które to – zdaniem organu – opodatkowane jest na podstawie przepisów belgijskich. Stanowisko to podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Na odmiennym stanowisku stanął jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem NSA, sam fakt, że dostawa ma nietypowy, wydłużony w czasie przebieg, nie jest równoznaczne z pozbawieniem jej statusu wewnątrzwspólnotowej dostawy. NSA zwrócił uwagę, że już w chwili dokonywania wywozu towaru z Polski skonkretyzowany jest jego odbiorca w Wielkiej Brytanii. Tak ułożona transakcja stanowi bowiem jedną, zorganizowaną całość, a jej dzielenie dla celów podatkowych miałoby sztuczny charakter.

W tego rodzaju transakcji nabywca uzyskuje prawo do rozporządzania towarem jak właściciel (w znaczeniu ekonomicznym) w momencie jego przemieszczenia do magazynu, a co za tym idzie, interpretacja przyjęta przez organy na wcześniejszych etapach postępowania staje się po prostu nadmiernym formalizmem. Organ wydający interpretację i WSA z nieuzasadnionych przyczyn pominęli ponadto decyzję wydaną przez administrację belgijską, dotyczącą braku obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT w Belgii. Zdaniem NSA decyzja ta stanowi wyraz akceptacji wobec stosowania uproszczeń, które pozwalają potraktować opisywaną dostawę jako jedną WDT z Polski do Wielkiej Brytanii.

Transakcja ułożona w ten sposób stanowi pod względem ekonomicznym jedną, zorganizowaną całość. Wykorzystuje ona przy tym nowoczesną formę realizacji dostawy za pośrednictwem centrum logistycznego. Wyrok NSA stanowi wyraz głębokiego zrozumienia dla uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT, które uwzględniają rozwój życia gospodarczego i zasługuje na szeroką aprobatę.

 

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

wojciech.jasinski@atatax.pl