Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Alokacja kosztów pośrednich między źródła przychodów

2018-10-02

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza w wydawanych ostatnio interpretacjach, że przychodu z tytułu dywidendy, zarówno opodatkowanego, jak i zwolnionego nie uwzględnia się przy ustalaniu proporcji, służącej alokacji kosztów pośrednich między dwa źródła przychodów.

 

Pojawienie się w przepisach nowego klucza alokacji jest naturalną konsekwencją wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2018 r. podziału przychodów na przychody z zysków kapitałowych i pozostałe przychody (osiągane z innych źródeł). Podatnicy, prócz rozdzielenia kosztów pośrednich między przychody, z których dochody podlegają opodatkowaniu i z których dochody nie podlegają opodatkowaniu bądź są z niego zwolnione, dokonywać muszą – w drugim kroku - przypisania kosztów pośrednich do dwóch źródeł przychodów – z zysków kapitałowych i pozostałych przychodów. Wątpliwości podatników mogło wzbudzać odpowiednie ujęcie w kluczach alokacji otrzymywanych przez nich przychodów z dywidend – szczególne tych zwolnionych.

 

Do końca 2017 roku powszechny był pogląd, że dywidend zwolnionych z CIT nie uwzględnia się w kalkulacji klucza alokacji kosztów pośrednich pomiędzy przychody opodatkowane oraz te nieopodatkowane lub zwolnione z CIT. Wynika to z faktu, iż podstawą opodatkowania dywidend jest nie dochód lecz przychód, podczas gdy odpowiednie regulacje ustawy o CIT odwołują się do kosztów uzyskania przychodów, z których nie przychody lecz dochody są opodatkowane, bądź są z opodatkowania zwolnione lub nie podlegają opodatkowaniu. Tym samym uzyskanie przysporzenia w postaci dywidendy nie przekładało się na wyłączenie części kosztów pośrednich z kosztów podatkowych.

 

Od stycznia 2018 roku, w związku z wyodrębnieniem zysków pojawiła się wątpliwość czy dywidendy zwolnione z CIT powinny być uwzględniane przez podatników przy ustalaniu klucza, według którego koszty przypisywane są do dwóch źródeł przychodów (zyski kapitałowe i pozostałe źródła). Przepis art. 15 ust. 2b nakazuje bowiem stosowanie ust. 2 i 2a do przypisywania kosztów pośrednich do każdego ze źródeł.

 

W wydanej 16 maja 2018 r. interpretacji indywidualnej (0114-KDIP2-3.4010.89.2018.1.MC) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że na żadnym z etapów alokacji kosztów nie powinno się uwzględniać przychodów z tytułu dywidend (objętych zwolnieniem z CIT). Stanowisko to potwierdził Dyrektor KIS w kolejnych interpretacjach wydanych w sierpniu 2018 r.

 

 

Proces alokacji kosztów pośrednich powinien według Dyrektora KIS przebiegać dwuetapowo:

 

Etap I:   ustalenie, jaka wartość kosztów pośrednich może być uznana za koszty podatkowe związane z dochodami opodatkowanymi, a jaka ze zwolnionymi z CIT (lub niepodlegającymi opodatkowaniu CIT),

Etap II:  dokonanie przypisania ustalonej kwoty kosztów uzyskania przychodów do przychodów z zysków kapitałowych oraz pozostałych przychodów.

 

Jak wskazał fiskus, otrzymane przez podatnika dywidendy nie powinny być uwzględniane zarówno w liczniku jak i w mianowniku proporcji klucza alokacji kosztów pośrednich do właściwego źródła.

Zatem otrzymanie przez podatnika dywidend pozostanie dla neutralne dla alokacji podziału kosztów między istniejące od 2018 r. źródła przychodów.

 

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy w ATA Tax Sp. z o.o.