Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących prowadzenia działalność gospodarczej – Prawo przedsiębiorców

0218-02-19

Pod koniec stycznia 2018r. Sejm uchwalił pakiet pięciu ustaw:

  1. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej  i Punkcie  Informacji  dla  Przedsiębiorcy,
  2. ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  3. ustawa o zasadach  uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych  i  innych  osób  zagranicznych  w  obrocie  gospodarczym  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. tzw. Prawo przedsiębiorców oraz
  5. zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie ww. ustawy składają się w całości  na tzw. „Konstytucję Biznesu”. Podstawowym zadaniem przyjętych w niej zmian jest przede wszystkim uproszczenie regulacji prawnych w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju oraz poprawa zasad współpracy między przedsiębiorcą a administracją publiczną.  

Głównym filarem „Konstytucji Biznesu” jest uchwalona 26 stycznia 2018 r. ustawa - Prawo przedsiębiorców (dalej jako: Ustawa), która zastępuje obecnie obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej. Liczne nowelizacje dotychczasowego aktu prawnego spowodowały, że stracił on spójność, a przepisy pozostawały ze sobą sprzeczne. Z tego powodu ustawodawca dostrzegł potrzebę wprowadzenia nowych regulacji. Prawo przedsiębiorców w sposób całościowy i spójny ma regulować zasady wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski. Jego zasadniczym celem jest stworzenie stabilnych i przejrzystych norm, które ukonstytuują swobodę działalności gospodarczej oraz stworzą przejrzysty system przekazywania informacji dotyczących praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Jednym z kluczowych założeń Ustawy jest tzw. „ulga na start”. Przedsiębiorca, który po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą lub przystępuje ponownie do jej prowadzenia po upływie minimum 5 lat od dnia jej zakończenia, nie będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres 6 miesięcy. Warto  zaznaczyć, że niewpłacanie składek jest równoznaczne z brakiem praw do świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych m. in. rentowe/chorobowe, za dany okres. Ustawodawca podkreśla, że ulga jest alternatywą dla standardowego systemu i skorzystanie z niej jest dla przedsiębiorcy fakultatywne. Dla osób, które zdecydują się na tzw. „ulgę na start”, po upływie 6 miesięcy przewidziano możliwość odprowadzenia mniejszych składek ZUS przez okres dwóch lat, tzw. „mały ZUS”.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. „działalności nierejestrowanej”. Osoba prowadząca działalność zarobkową, z której przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia nie będzie miała obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jej dochody będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Ustawodawca wprowadził także uregulowania mówiące o całkowitym zniesieniu konieczności posługiwania się w kontaktach z administracją publiczną numerem REGON. W obrocie gospodarczym ma obowiązywać jedynie identyfikacja przedsiębiorców na podstawie nadanych numerów NIP.

Proponowane zmiany mają zwiększyć efektywność obecnej legislacji i wpłynąć na sposób stosowania oraz interpretowania przepisów prawa. Co więcej, nowe regulacje mają zachęcić do zakładania działalności gospodarczej, w szczególności poprzez wsparcie w początkowej fazie aktywności biznesowej przedsiębiorcy.

Nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., wyłączając przepisy dotyczące tzw. „ulgi na start", które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2018 r.

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.