Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ułatwienia dla przedsiębiorców w CIT od 2019 roku

2018-11-05

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP). Projekt przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie jest z pewnością podwyższenie progu sprzedaży, pozwalającego na utrzymanie statusu „małego podatnika” - z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro przychodów brutto. Dzięki temu, większa liczba przedsiębiorców skorzysta z możliwości kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości 50 tys. euro. W przypadku podatników CIT, status małego podatnika będzie również, po spełnieniu innych warunków, uprawniał do stosowania obniżonej 9% stawki podatku.

Kolejne rozwiązanie przewidziane w projekcie polega na wprowadzeniu możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Strata przekraczająca tę kwotę będzie z kolei rozliczana na zasadach ogólnych, tj. w ciągu pozostałych czterech kolejnych lat, przy czym w żadnym z nich odliczenie nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zmiana ta umożliwi szybszą poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, pozwalając na obniżenie podatku w znacznym wymiarze już w kolejnym roku podatkowym. Warto podkreślić, że skorzystanie z nowego rozwiązania zależeć będzie wyłącznie od wyboru przedsiębiorcy, który nadal będzie mógł rozłożyć rozliczenie na dotychczasowych zasadach przez pięć kolejnych lat podatkowych.

Inne ułatwienia przewidziane w projekcie to m.in.:

  • zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki;
  • wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań uzyskiwanych od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez podatnika środka trwałego (z wyjątkiem samochodu osobowego). Warunkiem zastosowania zwolnienia będzie wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego – równowartości odszkodowania na remont uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie nowego składnika majątku;
  • zniesienie niektórych obowiązków informacyjnych:
    • podatnicy, którzy dokonają zmiany roku podatkowego na rok inny niż rok kalendarzowy, będą informować o tym w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy;
    • proponuje się, aby w przypadku zaliczek kwartalnych podatnicy informowali o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek, rozwiązanie to powoduje, iż bezprzedmiotowe staje się informowanie o rezygnacji z wpłacania zaliczek kwartalnych, analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie.

Planowany termin wejścia w życie nowelizacji, to 1 stycznia 2019, z wyjątkiem przepisów, co do których ustawodawca wskazał inny termin. Dotyczy to m.in. regulacji w ramach których przewiduje się podwyższenie progu sprzedaży uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika – rozwiązanie to ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do autora?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl