Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych u spółek powstałych w wyniku przekształcenia – odpowiedź na interpelację poselską

2018-07-03

W odpowiedzi na interpelację poselską, w dniu 25.05.2018 r. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na dwa, bardzo interesujące z perspektywy tematyki cen transferowych, pytania: „czy podatnicy wymienieni w art. 9a ust. 1c pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są obowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych za pierwszy rok podatkowy?” oraz „w jaki sposób opisani powyżej podatnicy mają ustalić limit, o którym mowa w art. 9a ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”.

Postawione pytania dotyczą zasadniczo kwestii, czy spółki powstałe w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności, albo też poprzez wniesienie przez wspólnika – osobę prowadząca działalność gospodarczą – prowadzonego przedsiębiorstwa, uznane mogą być za „podatnika rozpoczynającego działalność” – a więc zobowiązanego do przygotowania dokumentacji TP od miesiąca, w którym przekroczony zostanie ustawowy próg przychodów bądź kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości w wysokości 2.000.000 EUR.

W odpowiedzi, Ministerstwo Finansów, powołując się na regulacje ustawowe poinformowało, że podatnikiem rozpoczynającym działalność nie jest podatnik utworzony w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną. Dotyczy to również osób fizycznych, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub równowartość kwoty co najmniej 10 000 euro w przeliczeniu na polskie złote. W stosunku do powyższych podmiotów powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za pierwszy rok podatkowy, o ile spełniają one również pozostałe przesłanki wymienione w ustawie.

Natomiast odpowiadając na drugie pytanie zadane w interpelacji, Ministerstwo Finansów wskazało, iż ustawa o podatku dochodowym zawiera jasne normy, które pozwalają na określenie progów finansowych, po przekroczeniu których występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji.

W rezultacie, podatnik powstały w powyższych okolicznościach, zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej w pierwszym roku podatkowym, niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów, o ile za rok obrotowy poprzedzający powstanie podatnika podmiot przekształcany był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej. 

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do Autora?

Kinga.duszna|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl