Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek minimalny – Minister Finansów zapowiada zmiany

2018-04-16

Od 1 stycznia 2018, każdy podatnik podatku dochodowego (zarówno CIT, jak i PIT), który jest właścicielem określonego w ustawie budynku, o wartości początkowej przekraczającej 10 MLN PLN, musi co miesiąc odprowadzać podatek w wysokości 0,035% jego wartości początkowej (podatek minimalny).

Ministerstwo Finansów ogłosiło ostatnio, że w porozumieniu z Komisją Europejską zamierza zmodyfikować regulacje dotyczące podatku minimalnego.Proponowane zmiany – nazywane w komunikacie „uszczelnieniem” – doprowadzą w większości przypadków do podwyższenia wpływów z nowego podatku.

Poniżej przedstawiamy zmiany zapowiedziane przez Ministra Finansów. Ostateczny kształt przepisów będzie zmiany dopiero po zakończeniu procedury legislacyjnej.

 1. Opodatkowaniu podatkiem minimalnym podlegać będą wszystkie budynki (w tym także zwolnione do tej pory magazyny i centra logistyczne), przy czym opodatkowanie ograniczone zostanie tylko do tych budynków (lub ich części), które są wynajmowane lub wydzierżawiane przez właściciela;
 2. Obowiązujący obecnie próg zwolnienia z podatku 10 MLN PLN na każdy budynek zostanie zmieniony w ten sposób, że próg (w tej samej wysokości) liczony będzie na każdego podatnika, bez względu na to ile posiada budynków;

Przykład: Jeśli podatnik posiada 2 budynki, o wartości początkowej 12 MLN i 9 MLN, opodatkowaniu podlega obecnie jedynie ten pierwszy (kalkulacja podatku miesięcznego: 12 MLN – 10 MLN = 2 MLN x 0,035% = 700 PLN ).

Zgodnie z nowymi regulacjami, opodatkowanie będzie wyglądało w następujący sposób: 12 MLN + 9 MLN = 21 MLN – 10 MLN = 11 MLN x 0,035% = 3.850 PLN miesięcznie. 

 1. Nowością będzie również możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku (zapłaconego w wysokości wyższej niż należny podatek CIT lub PIT). Zwrot taki miałby następować na wniosek podatnika, po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone zostały zgodnie z zasadą arm’s length. Prawo do złożenia wniosku nadpłatowego będzie dotyczyć również roku 2018.

Warto już teraz przeanalizować poszczególne pozycje elementów kalkulacyjnych wartości początkowej posiadanych budynków. W większości przypadków, poprzez odpowiednie wyodrębnienie instalacji wkomponowanych w bryłę budynku (np. windy, systemy alarmowe, klimatyzacja) – można skutecznie obniżyć obciążenie podatkiem minimalnym.

Daniel Więckowski, Doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o. 


[1] Podatek płatny jest od budynków sklasyfikowanych jako:

 1. centra handlowe,
 2. domy towarowe,
 3. samodzielne sklepy i butiki,
 4. pozostałe budynki handlowo-usługowe,
 5. budynki biurowe.

Opodatkowaniu nie podlegają budynki, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz te budynki, które wykorzystywane są wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

[1] Podatek płatny jest od budynków sklasyfikowanych jako:

 1. centra handlowe,
 2. domy towarowe,
 3. samodzielne sklepy i butiki,
 4. pozostałe budynki handlowo-usługowe,
 5. budynki biurowe.

Opodatkowaniu nie podlegają budynki, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz te budynki, które wykorzystywane są wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.