Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Mechanizm podzielonej płatności – split payment

2018-06-08

Od 1 lipca 2018 r. w życie wchodzą nowe regulacje VAT, wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (split payment). Skutkiem czego, zapłata za nabyty towar lub usługę będzie mogła być realizowana dwutorowo: wartość netto standardowo płacona będzie na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość podatku będzie mogła trafić na specjalne konto dostawcy - rachunek bankowy VAT.

 

Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystać jedynie do zapłaty zobowiązań z tytułu VAT do urzędu skarbowego bądź też do uregulowania podatku naliczonego na fakturze otrzymanej od kontrahenta. Zgodnie z ustawą, mechanizm znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów.

Z chwilą wejścia w życie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne. Przedsiębiorcy będą mogli sami decydować, z którymi odbiorcami chcą się w taki sposób rozliczać oraz które faktury będą uregulowane z zastosowaniem tej metody.

Można jednak przypuszczać, że funkcjonalność mechanizmu split payment doprowadzi jednak do tego, że większość podatników będzie zainteresowana jego zastosowaniem. Prawdopodobnie nastąpi tak zwany „efekt kuli śniegowej” – podatnik, który otrzyma zapłatę na rachunek bankowy VAT, nie chcąc zamrażać otrzymanej kwoty – będzie regulował swoje zobowiązania w pierwszej kolejności środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,

Według zapowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów, trwają prace nad wprowadzeniem obowiązkowego stosowania split payment dla określonych branż, narażonych na uszczuplenia podatkowe.

Banki, zgodnie z nowymi przepisami, do 30 czerwca muszą otworzyć rachunki VAT i do 1 lipca dostosować swoje systemy do obsługi i rozliczenia  tego rodzaju płatności.

Aby skłonić przedsiębiorców do stosowania nowego rozwiązania, ustawodawca przewidział interesujące „zachęty”:

  • Możliwość obniżenia wysokości podatku do zapłaty w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem. Podatnik będzie mógł zmniejszyć kwotę zobowiązania podatkowego w VAT o kwotę obliczoną na podstawie określonego w ustawie wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przez dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane;

Przykład: Zobowiązanie VAT za wrzesień 2018 r., płatne do 25. października wynosi 10.000.000 zł. Podatnik decydując się zapłacić 11 dni przed terminem, wykorzystując do tego celu środki zgromadzone na rachunku VAT, będzie mógł zaoszczędzić ponad 4.100 zł podatku.

  • Zwolnienie, w warunkach wskazanych w ustawie, z zastosowania sankcyjnej stawki odsetek 150% określonej w ustawie Ordynacja podatkowa w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, wynika z 95% faktur, które zostały zapłacone przy użyciu mechanizmu split payment oraz sankcyjnych stawek 20%, 30% i 100% VAT;
  • Możliwość uzyskania zwrotu VAT w przyspieszonym terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia w przypadku, gdy przedsiębiorca załączy wniosek o zwrot nadwyżki podatku na swój rachunek VAT, niestety, przyspieszony zwrot trafi na rachunek VAT;
  • Wyłączenie, z uwzględnieniem warunków ustawowych, odpowiedzialności solidarnej nabywcy (przewidzianej dla nabywców niektórych grup towarów) w przypadku zapłaty danej faktury przy zastosowaniu metody podzielonej płatności.

Trzeba pamiętać, że podzielona płatność to także zamrożenie części środków finansowych, szczególnie dotkliwe dla tych podatników, którzy regularnie wykazują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Niestety projektodawca nie przewidział możliwości opłacania z konta VAT innych zobowiązań publicznoprawnych w sytuacji, gdy będą się na nim znajdowały wolne środki pieniężne.

 

Zainteresował Cię temat?

 

michał.drzastwa|atatax.pl| |michał.drzastwa|atatax.pl

Michał Drzastwa,

Konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.