Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Elektrownie wiatrowe – Siedmiu sędziów rozstrzygnie jak obliczać podatek od nieruchomości

2018-06-04

Skład rozszerzony NSA wskaże, czy gminie wolno jest pobrać podatek tylko od części budowlanej (tj. wzniesionej z użyciem wyrobów budowlanych), czy też również elementów technicznych elektrowni wiatrowej.

Sprawa jest konsekwencją obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która zmieniła między innymi definicję budowli w Prawie budowlanym.W rezultacie, zdaniem organów podatkowych oraz niektórych sądów administracyjnych, podstawa opodatkowania elektrowni wiatrowych zawierać musi również wartość elementów niebudowlanych –jak np. wirniki z zespołem łopat, generatory, układy sterowania. Skutkiem takiego rozwiązania jest nawet trzykrotny wzrost obciążenia operatorów farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Przypomnieć należy, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiując budowlę odwołuje się do definicji obiektu budowlanego zawartej w przepisach prawa budowlanego. W myśl bowiem ustawy podatkowej za budowlę uznać należy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanych, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jednocześnie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, za obiekt budowlany rozumieć należy budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Wątpliwości budzić więc chociażby może, czy rozszerzenie w drodze ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zawartej w ustawie Prawo budowlane definicji budowli o urządzenia (elementy) techniczne nie przeczy warunkowi, by obiekt budowlany był wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Nie sposób również nie wspomnieć, że już w 2011 roku Trybunał Konstytucyjny przedstawił wyraźne wskazówki interpretacyjne dla pojęcia budowli dla potrzeb podatku od nieruchomości (wyrok z dnia 13.09.2011 r., sygn. akt P 33/09).

W świetle tak brzmiących przepisów i niekorzystnego dla podatników stanowiska organów podatkowych jak i sądów administracyjnych nie dziwi mnogość dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych spraw, jakie w najbliższym czasie trafić miały na wokandę NSA. O ich losie zadecydować ma jednakże uchwała siedmiu sędziów. Co istotne, trwają prace legislacyjne nad ustawą mającą odwrócić zmiany w spornej definicji budowli i w efekcie powrót do opodatkowania elektrowni wiatrowych według starych i niekwestionowanie korzystniejszych dla podatników zasad.

Obecnie trudno przewidzieć, kiedy można spodziewać się orzeczenia powiększonego składu. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych nie należą, niestety, do najszybciej rozpatrywanych. Niemniej, mając nadzieję na korzystne rozstrzygnięcie, warto już dziś rozważyć możliwość wszczęcia postępowania interpretacyjnego, tak aby możliwie najszybciej odzyskać potencjalną nadpłatę.

 

Masz pytanie do autora?

 

barbara.otrzonsek@atatax.pl

Barbara Otrzonsek

Konsultant podatkowy,  ATA Tax Sp. z o.o.