Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Planowane wprowadzenie jednolitego podatku w zakresie dochodów osiąganych przez osoby fizyczne

2016-11-02

W ostatnim czasie pojawiły się zapowiedzi zmian systemu opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotychczasowe zasady opodatkowania oraz oskładkowania dochodów mają być zastąpione tzw. jednolitym podatkiem, którego wysokość będzie uwzględniać podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami zostanie wprowadzonych kilka stawek jednolitego podatku, przy czym najniższa stawka ma wynosić 19,5% a najwyższa 40%. Z zasady zmiany te mają na celu uproszczenie poboru podatku oraz składek ubezpieczeniowych oraz zmniejszenie nakładu administracyjnego przedsiębiorców w związku z dokonywaniem rozliczeń należności publicznoprawnych z wieloma instytucjami. Dodatkowo w ramach planowanej reformy dla mniej zamożnych podatników ma zostać wprowadzona wyższa niż obecnie kwota wolna od podatku. Wprowadzenie zmian zapowiadane jest na 1 stycznia 2018 r.

Przy okazji dyskusji o planach wprowadzenia jednolitego podatku ogłoszono informację, że jego wprowadzenie będzie wiązać się ze zlikwidowaniem liniowej stawki PIT w wysokości 19%, która w obecnej sytuacji może być stosowana jest przed przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych (m.in. popularnej wśród przedsiębiorców spółki komandytowej).

Należy zauważyć, że stawka liniowa 19% opłacalna jest dla przedsiębiorców/wspólników spółek osobowych, których dochody przekraczają ok. 100.000 zł rocznie. Dodatkowo przedsiębiorcy tacy płacą zryczałtowane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których wysokość uzależniona jest od aktualnego poziomu przeciętnego wynagrodzenia (obecnie w 2016 r. łączna zryczałtowana wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy wynosi 1121, 52 zł). Taki sposób ustalania dochodów powoduje, iż łączne obciążenie dochodu przedsiębiorcy korzystającego ze stawki liniowej 19% oraz płacącego zryczałtowane składki na ubezpieczeni społeczne spada wraz ze wzrostem dochodu. Zgodnie z zapowiedziami planowane zmiany i wprowadzenie jednolitego podatku z założenia mają wyeliminować to zjawisko i doprowadzić do sytuacji, aby obciążenie dochodów przedsiębiorcy podatkiem dochodowym oraz składakami na ubezpieczenie społeczne rosło wraz ze wzrostem dochodów (podobnie jak w przypadku pracowników).

Aktualnie nie został jeszcze opublikowany projekt ustawy w zakresie wprowadzenie jednolitego podatku, jednakże zapowiedzi zmian wzbudziły duży niepokój wśród przedsiębiorców, dla których wprowadzenie progresywnego jednolitego podatku zamiast stawki liniowej 19% oraz zryczałtowanych składek na ubezpieczenie społeczne może wiązać się ze znacznym zwiększeniem obciążeń podatkowych.

Wprowadzenie zmian możliwe jest najwcześniej od 1 stycznia 2018 r. W najbliższym czasie powinny zostać opublikowane założenia do reformy podatkowej wprowadzającej jednolity podatek. Będziemy na bieżąco informować w naszym comiesięcznym newsletterze o szczegółach planowanych zmian i ich możliwym wpływie na działalność przedsiębiorców.