Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ekwiwalenty pieniężne od pracodawcy za korzystanie z prywatnego sprzętu zwolnione z PIT

2016-08-31

W ostatnim czasie potwierdziła się korzystna dla podatników wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z PIT ekwiwalentów pieniężnych za używany przez pracownika prywatny sprzęt przy wykonywaniu pracy. Co więcej, w opinii organów podatkowych zwolnienie takie przysługuje również w przypadku wypłaty ekwiwalentu z góry za cały okres wykorzystania sprzętu (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lipca 2016 r, IPPB2/4511-401/16-3/MK1).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, iż zwolnione z podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracownika przy wykonywaniu prac  narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność (art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przyznając pracownikowi tego typu świadczenie w celu zastosowania zwolnienia należy zatem spełnić następujące warunki:

  • ekwiwalent ma być wypłacony w formie pieniężnej,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
  • pracownik musi wykorzystywać narzędzia, materiały, sprzęt  przy wykonywaniu pracy.

Przy stosowaniu tego rozwiązania należy jednak uważać za potencjalne zagrożenia związane z możliwością kwestionowania prawa do zwolnienia przez organy podatkowe.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, aby wysokość ekwiwalentu była ustalona na poziomie współmiernym do wartości rynkowej prywatnego sprzętu wykorzystywanego przez pracownika, jego szacunkowego okresu użyteczności oraz stopnia zużycia. Ponadto przy ustaleniu ekwiwalentu należałoby uwzględnić, w jakiej części sprzęt ten jest używany dla celów prywatnych przez pracownika (pracodawca nie powinien ponosić kosztów wykorzystania sprzętu na cele prywatne). Dodatkowo nie należy zapominać o kwestiach dowodowych, tzn. pracodawca powinien być w stanie wykazać w trakcie kontroli, iż sprzęt pracownika, za wypłacany jest ekwiwalent, faktycznie jest używany dla celów wykonywania pracy (np. prywatny komputer do odbierania i wysyłania służbowych maili, telefon do prowadzenia rozmów związanych z realizacją obowiązków pracowniczych itp.).

Istotne w kontekście tego zwolnienia jest również rozumienie jego kategorii przedmiotowej, tj. ekwiwalent dotyczy prywatnych narzędzi, materiałów i sprzętu. Kryteria te są niewątpliwie spełnione w przypadku wykorzystania telefonu, komputera, tabletu. W opinii fiskusa samochód nie stanowi takiego sprzętu i w związku z tym ekwiwalent za jego wykorzystanie nie może korzystać ze zwolnienia z podatku PIT. Stanowisko takie należy ocenić jako co najmniej dyskusyjne.

Zwolnienie to powinno być stosowane również przy uwzględnieniu nowych przepisów obowiązujących od 15 lipca 2016 r. w zakresie klauzuli obejścia prawa (pisaliśmy o jej wprowadzeniu w poprzednich wydaniach newslettera).