Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Roczne informacje o pobranym PIT – termin złożenia upływa z końcem lutego

2013-01-15

Do 28 lutego 2013 r. płatnicy mają obowiązek przekazać urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi informacje PIT-11 o uzyskanych w roku 2012 dochodach pracowników oraz innych osób pobierających od płatnika wynagrodzenie kwalifikowane jako przychód działalności wykonywanej osobiście, np. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu osoby prawnej, kontraktu menedżerskiego.

Formularz PIT-11 można złożyć do urzędu skarbowego w formie papierowej albo elektronicznej. Instrukcje dotyczące wysyłania formularzy podatkowych w formie elektronicznej znajdują się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Aby składać deklaracje w formie elektronicznej, płatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym formularz UPL-1 w formie papierowej (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Dowodem przesłania do urzędu skarbowego PIT-11 w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Minister Finansów zaleca także zapisanie kopii wysyłanego dokumentu na dysku.

Płatnik może przesłać podatnikom informację PIT-11 w formie papierowej albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty mailowej z użyciem podpisu elektronicznego.

PIT-11 nie sporządza się, jeśli podatnik w terminie do 10 stycznia 2013 r. przekazał płatnikowi formularz PIT-12 obligujący płatnika do złożenia za podatnika zeznania rocznego.