Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za papiery wartościowe i udziały w sp. z o.o. nie jest przychodem – nowy wyrok NSA

2013-04-18

Wniesienie do funduszu inwestycyjnego zamkniętego papierów wartościowych i udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w zamian za certyfikaty inwestycyjne nie powoduje powstania przychodu z tytułu zbycia tych aktywów. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1479/11.

W opisywanej sprawie organ podatkowy udzielający indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych uznał, że wniesienie przez podatnika udziałów w spółce z o. o. i papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem, a wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadająca wartości wnoszonych udziałów w spółce z o. o. czy papierów wartościowych, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

NSA przychylił się do stanowiska podatnika, że pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie zastępuje pieniądza oraz nie jest wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust. 1ustawy o PIT i dlatego jego objęcie w zamian za papiery wartościowe i udziały w sp. z o.o. nie stanowi przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Należy zwrócić uwagę, że rząd przygotowuje obecnie nowelizację przepisów, która spowoduje uznanie objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za papiery wartościowe lub udziały w sp. z o.o. za przychód. Nowelizacja ma wejść w życie od roku 2014.