Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowy projekt zmian w ustawach o CIT i PIT

2013-02-24

Powstał kolejny projekt zmian w ustawach o CIT i PIT. Projekt Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2013 r. zawiera jeszcze więcej propozycji zmian niekorzystnych dla podatników niż projekt z zeszłego roku. Zmiany mają wejść w życie od roku 2014.

Wśród niekorzystnych zmian zaproponowanych znajdują się:

 1. Zrównanie statusu spółki komandytowo akcyjnej i komandytowej z osobami prawnymi
  Oznacza to podwójne ekonomiczne opodatkowanie – raz na poziomie spółki a potem u wspólnika
 2. Rozszerzenie stosowania tzw. „cienkiej kapitalizacji”
  Zmiana dotyczy zakresu ograniczenia przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek. Zgodnie z projektem w przyszłości ograniczenie to miałoby dotyczyć pożyczek od podmiotów powiązanych pośrednio. Obecnie „cienka kapitalizacja” występuje jedynie przy pożyczkach od spółki-matki i spółki-siostry.
 3. Zmiana zasad wyliczania kosztów uzyskania przychodów przy tzw. „cienkiej kapitalizacji”
  Podatnik będzie ustalał kwoty odsetek objętych „cienką kapitalizacją” w oparciu o dotychczasowe metody (Art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT) albo wyliczy je w zależności od wartości jego aktywów (z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych), w kwocie nie przekraczającej 50% zysku operacyjnego. Rozliczanie odsetek według tej nowej metofy następowałoby w okresie 5 lat.
 4. Rozszerzenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej na wspólników spółek osobowych
  Wspólnicy spółek osobowych musieliby – zgodnie z projektem – uzasadniać wysokość swojego udziału w zyskach i stratach spółki. Jeśli zapisy umowy spółki w tym zakresie uznane byłyby za nierynkowe, wspólnikom grozi oszacowanie ich dochodów i konieczność dopłaty podatków.
 5. Opodatkowanie tzw. „polisolokat“.
  Obecnie zyski z lokat wypłacane w formie zwrotu składki ubezpieczeniowej są nieopodatkowane. Ze względu na podobieństwo tego produktu do opodatkowanych lokat bankowych od 2014 ma być zrównany status podatkowy tych produktów w ramach „uszczelniania“ systemu podatkowego.
 6. Opodatkowanie świadczeń w formie rzeczowej
  Ministerstwo chce opodatkować przede wszystkim dywidendy w formie rzeczowej. Wypłacenie dywidendy w formie rzeczowej ma – wg projektu – generować przychód u wypłacającego. Obecnie ta forma wypłacania dywidendy stanowi krytykowany przez Ministerstwo instrument optymalizacji podatkowej.