Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowa polsko-amerykańska umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu

2013-02-04

Umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi została podpisana 13 lutego bieżącego roku. Wejdzie w życie po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej. Umowa zawiera szereg istotnych zmian w porównaniu z obowiązującą obecnie konwencją z roku 1974.

Nowa umowa wprowadza stawkę podatku u źródła od odsetek, tj. 5% kwoty brutto odsetek i jednocześnie wprowadza kilka wyjątków od zasady poboru podatku u źródła, np. w przypadku odsetek należnych bankom i innym określonym w umowie instytucjom finansowym. Stawka podatku u źródła pobieranego od opłat licencyjnych zdefiniowanych w umowie wyniesie 5%. Dzisiaj stawka ta wynosi 10% opłaty licencyjnej brutto. Stawki podatku u źródła od dywidend będą wynosiły, tak jak w obecnej umowie, 5% i 15%.

W podpisanej umowie znajduje się też zapis o opodatkowaniu w Polsce zysków ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach, jeśli ich wartość w ponad 50% wynika z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio nieruchomości położonych w Polsce.

Umowa wprowadza bardzo złożone wymagania do korzystania z wynikających z niej korzyści.

W odniesieniu do polskich rezydentów podstawową metodą zapobiega podwójnemu opodatkowaniu będzie metoda wyłączenia z progresją, która jest – co do zasady – korzystna dla podatników. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie jednak stosowana odnośnie opodatkowania dywidend, odsetek, zysków kapitałowych i pozostałych nieuregulowanych odrębnie w umowie dochodów.