Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Można zapłacić podatek za innego podatnika - orzeczenie Sądu Najwyższego

2013-04-16

Spółka jako osoba trzecia może skutecznie zapłacić podatek za podatnika. Tak orzekł Sąd Najwyższy (SN) w wyroku z dnia11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt CSK 368/12).

Dotychczas organy podatkowe prezentowały dość często stanowisko, że warunkiem skutecznej zapłaty podatku jest obciążenie rachunku bankowego podatnika. Zdarzało się, że wpłaty dokonywane przez osoby trzecie były tym podmiotom zwracane jako nadpłata, podczas gdy u podatnika zobowiązanego do zapłaty stwierdzano zaległość podatkową.

W sprawie rozstrzygniętej przez SN spółka dzierżawiąca nieruchomość ale niebędąca jej właścicielem zapłaciła za właściciela podatek od nieruchomości na konto gminy. Właściciel nieruchomości był niewypłacalny, a spółka przejęła ten podmiot, a zatem zapłata zaległości właściciela spadłaby na nabywcę. Kiedy w trakcie kontroli skarbowej stwierdzono, że spółka nie może zaliczyć podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów, spółka ta wystąpiła o jego zwrot.

SN potwierdził, że spółka jako osoba trzecia mogła zapłacić podatek za podatnika podatku od nieruchomości i gmina była uprawniona do jego przyjęcia. W związku z tym zwrot podatku zapłaconego przez spółkę świadomie, mimo że nie była ona podatnikiem, nie jest zasadny.