Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ministerstwo Finansów zapowiada walkę z agresywnym planowaniem podatkowym

2013-01-23

Podatnicy mogą oczekiwać zmian w Ordynacji podatkowej, które mają na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania w szczególności poprzez tworzenie struktur zagranicznych. O pracach w tym zakresie poinformował Wiceminister Maciej Grabowski w wywiadzie udzielonym 10 stycznia 2013 r. serwisowi Newseria.pl. Zapowiadane zmiany Ordynacji podatkowej mają chronić interesy fiskalne Polski.

Obecnie Rząd podejmuje szereg kroków mających na celu zapobieżenie uchylania się od opodatkowania, tj. renegocjacja umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, podpisywanie międzynarodowych umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umowy o wymianie informacji podpisywane są z krajami traktowanymi jako tzw. raje podatkowe, z którymi Polska nie zawarła umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. W roku 2012 doszło do podpisania takich umów z Grenadą, San Marino, Andorą, Wspólnotą Dominiki. Z reguły umowy o wymianie informacji podatkowych przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli za granicą.

Także na forum Unii Europejskiej podejmowane są kroki w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Przykładowo, w roku 2012 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wydał Opinię (Dz.U. UE z 31.07.2012, C229/7) wskazującą na raje podatkowe i finansowe jako jedną z przyczyn kryzysu finansowego i zagrożenie dla stabilności finansów publicznych i rynku wewnętrznego. EKES wskazał na konieczność podjęcia środków zapobiegających nadużyciom „zasady siedziby”, czyli zakładaniu firm „skrzynek pocztowych” w celu uchylania się od opodatkowania. Środkiem do zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie podatków ma być m.in. postulowane przez Komisję Europejską zamrożenie i konfiskata dochodów pochodzących z przestępstw podatkowych związanych z nadużywaniem rajów podatkowych.