Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowe obciążenia dla przedsiębiorców wprowadzone ustawą o redukcji obciążeń

2012-12-14

Pod hasłem redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce Rząd przygotował dla przedsiębiorców nowe przepisy wprowadzające obowiązki, których realizacja może znacząco utrudnić rozliczanie podatków dochodowych oraz skomplikować pracę służb finansowych.

Przepisy tzw. ustawy deregulacyjnej opublikowanej dnia 30 listopada 2012 r. nakazują wyłączanie z kosztów uzyskania przychodów kwot zobowiązań nieuregulowanych w terminie 30 dni od upływu terminu płatności. W przypadku terminów płatności dłuższych niż 60 dni korekty kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od dnia zaliczenia danej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Księgowych i osoby zobowiązane do rozliczania podatków czeka zatem żmudna praca polegająca na ewidencjonowaniu dokumentów zakupowych z terminem płatności poniżej oraz powyżej 60 dni oraz liczenie – dla każdego dokumentu z osobna – 30-dniowego albo 90-dniowego terminu, po upływie którego obowiązkowo należy obniżyć koszty uzyskania przychodów.

Ponadto opisane korekty będą dotyczyły wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jeśli po zmniejszeniu kosztów nastąpi zapłata zobowiązania, możliwa będzie odwrotna korekta kosztów, czyli ich zwiększenie.

Ponieważ dla celów rachunkowości finansowej stosowana jest metoda memoriałowa, tj. księgowanie kosztów w momencie poniesienia, to większość programów księgowych nie jest dostosowana do dokonywania opisanych korekt kosztów. Spowoduje to obarczenie służb finansowych dodatkową pracą oraz obciążenie przedsiębiorców dodatkowymi kosztami.

Należy wspomnieć, iż ustawodawca nie zmienił zasad rozliczania przychodów. Jeśli zatem kontrahent podatnika zwleka z zapłatą za wystawioną fakturę, podatnik i tak będzie musiał zapłacić od niej PIT albo CIT. Zwrot zapłaconego podatku w takiej sytuacji będzie możliwy na dotychczas obowiązujących zasadach, tj. poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwot nieściągalnych wierzytelności (w przypadku odpowiedniego udokumentowania nieściągalności wierzytelności lub uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, w stosunku do których utworzono odpisy aktualizacyjne).